Vision

​Visionen for Østdansk Center for Hoved-halskræft er at opnå et optimeret, evidensbaseret og ensartet behandling for alle hovedhalskræftpatienter i Østdanmark i et tværfagligt og tværregionalt samarbejde i en murstensløs centerdannelse.

 Vi ønsker - gennem et bredt fagligt samarbejde - at udvikle mere viden om diagnosticeringen og gennem forskning at forbedre kræftbehandlingen i hele Danmark, så der er færrest mulige bivirkninger og senfølger. 


Redaktør