​​​​​​​

Om hoved-halskræft

​Hoved-halskræft er ikke en enkel kræfttype, men en samling af flere forskellige kræftformer og lokalisationer i hoved og på hals. Klassisk inddeles hoved-halskræft i følgende:

  • Mundhulekræft (herunder tungekræft)
  • Næse- og bihulekræft
  • Skjoldbruskkirtelkræft
  • Spytkirtelkræft
  • Strubekræft
  • Kræft i svælget

Forskning inden for hoved-halskræftområdet

Østdansk Center for Hoved-Halskræft udfører spydspidsforskning inden for specialområder som optisk guidet robotkirurgi (CAG-certificeret), stamcellebehandling, HPV-induceret kræft i mund og svælg i forbindelse med strålefølger af spytkirtler mm., mens der er udviklingspotentiale inden for tværkirurgisk indsats i forhold til evidensbaseret rekonstruktionskirurgi. 

Den koordinerede indsats

Den koordinerede indsats i forbindelse med udredning, som den fremstår i dag, er et godt eksempel på, hvad der er opnået. Således er udredning og behandlingstiden gennem de senere år stærkt forbedret om end fortsat en udfordrende opgave. 

Den effektiviserede udredning foretages vha. parallelle udredninger i stedet for som tidligere serielle. Alle kræftpatienter tildeles en patientansvarlig læge (PAL​). Selvom MDT (multidisciplinær team) inden for hoved-halskræft altid foregår med deltagelse af den kræftramte patient (modsat næsten alle andre kræft MDT), så er der forbedringspotentiale. 

Tiltag som dette samt yderligere forbedret information, støtte og undervisning af den hovedhalskræft ramte er ønskelig. Udredning med avanceret billeddiagnostik og patologi er essentielt for vurdering af den efterfølgende optimering af behandling. I dag foretages væsentlige dele af billeddiagnostikken ved nye innovative procedurer og markeringer. Patologiafdelingens hurtige service er exceptionel, men AI-projekter og digitalisering bør iværksættes.

Patientens forløb

Når patienten hos praktiserende speciallæge eller en øre-næseafdeling har gennemført initial udredning og information, henvises patienter med mistanke for kræft til Rigshospitalets Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi.  

Der kan også være tale om recidiv tilfælde, der er opdaget i forbindelse med kontrol hos onkolog. I alt modtager Rigshospitalets Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi knap 3000 mistænkte kræftpatienter til pakkeforløb årligt. Hos ca. 1/3 opretholdes mistanken, og behandling indledes. 

Al kurativ hovedhalskræftkirurgi i to regioner foregår på Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi Rigshospitalet. Den onkologiske behandling til disse patienter sker som stråleterapi i Næstved, Herlev eller Rigshospitalet (afhængig af optageområde og kompleksitet). De to regioner står for mere end 60% af alle hovedhalskræfttilfælde i Danmark. Sublim styring af udrednings- og behandlingsforløb er derfor et "must”, men også udfordrende med de mange aktører, der er tale om.Redaktør