Grønlandskoordinationen

​Vi koordinerer et tæt samarbejde mellem Dronnings Ingrids Hospital, Det Grønlandske Patienthjem og de enkelte afdelinger på Rigshospitalet og øvrige hospitaler i Region H.

Behandlende afdeling eller Det Grønlandske Patienthjem kontakter Grønlandskoordinationen ved:

  • Tværgående patientforløb
  • Patientforløb som tilsyneladende mangler en plan for det videre forløb
  • Ved uhensigtmæssige ventetider
  • ​Ved øvrige spørgsmål om grønlandske patientforløb.

​Generelt om grønlandske patientforløb

Grønlandske patienter har i modsætning til danske patienter ikke frit sygehusvalg, dvs. de kan ikke frit vælge, hvilket sygehus i Danmark, de vil undersøges og eventuelt behandles på.

Patientforløb for patienter henvist af Det Grønlandske Sundhedsvæsen følger overordnet de samme retningslinjer, som andre behandlingsforløb. 

Det tilstræbes at forløbene kun indeholder faglig begrundet ventetid.


Se Rigshospitalets vejledninger, instrukser og politikker (VIP):

Yderligere information:

Ved færdigbehandling

Ved afslutning af behandlingsforløb sendes afslutningsnotat / epikrise / medicinliste samt evt. nye ambulante tider, til Patientkoordineringen på Det Grønlandske Patienthjem på følgende mail: udland-patientkoordinering@peqqik.gl

Ved alle ambulante kontroller på Rigshospitalet, som patienten nedkaldes til fra Grønland, skal der forinden søges kaution via samme mailadresse.  

Læs om overlevering af genoptræningsbehov til det grønlandske sundhedsvæsen her (pdf, åbner i ny fane)

Ved dødsfald

Når en patient, der er visiteret af det grønlandske sundhedsvæsen, dør, er det vigtigt at orientere Det grønlandske Patienthjem umiddelbart efter dødsfaldet. Det grønlandske Patienthjem sørger for at give besked til hjemsygehuset, der efterfølgende orienterer pårørende i Grønland. Det grønlandske Patienthjem sørger også for de praktiske forhold som kontakt til bedemand, ansøgning om kistetransport til Grønland mv.

Ved dødsfald arrangerer Det grønlandske Patienthjem ligeledes Forkert stavet ordudsyngning fra hospitalets kapel, i samarbejde med den grønlandske præst.


Der ydes primært sundhedsfaglig tolkning i klinikker og på sengeafdelinger i forbindelse med journaloptagelse, stuegang, opfølgende samtaler, undersøgelser og behandlinger på hverdage, weekender og helligdage.

Sekundært at besøge og samtale med indlagte patienter på Rigshospitalet og andre hospitaler i Region Hovedstaden.

Bestil grønlandsk tolk

Grønlandsk tolk skal så vidt muligt bestilles dagen før inden kl. 15.00 på telefon 3545 1607.

Når du bestiller tolkning, skal du være opmærksom på følgende:

  • Der tolkes kun for patienter på Rigshospitalet og andre hospitaler i Region Hovedstaden, som er henvist af Det grønlandske Sundhedsvæsen

  • Vigtig at få afklaret tolkebehovet ved indlæggelsessamtalen og planlæg tolkebistand til undersøgelser, stuegang mv. Det vil lette koordinering og optimering af tolkebistanden

  • Vigtigt at de grønlandske tolkes tid respekteres - når du har bestilt tolk til et bestemt tidspunkt, så skal dette tidspunkt overholdes i videst muligt omfang

  • Tolke er altid iført hvide kitler Det Grønlandske Patienthjem (DGP) er et patienthjem for grønlandske patienter, visiteret til undersøgelse og behandling i Danmark, samt for pårørende til patienterne. Hjemmet ligger i gåafstand fra Blegdamsvej.

​Adresse

Det grønlandske Patienthjem
Omøgade 3
København Ø

Tlf: 38264600

Læs mere om Det grønlandske Patienthjem på den grønlandske sundhedsportal, peqqik.gl

Transport til og fra patienthjemmet

Det grønlandske Patienthjem har indgået en aftale med et busselskab. En chauffør kører de grønlandske patienter, henvist fra Det Grønlandske Sundhedsvæsen, til og fra Det grønlandske Patienthjem, til lufthavnen, til Rigshospitalet og andre behandlingsinstitutioner.

Bussen holder - ved ophold på Rigshospitalet - ude foran hovedindgangen. Bussen kan rumme 15 patienter. 

På hverdage, i dagtiden, skal alle patienter ​anvende bussen til transport, medmindre der er tale om sygetransport. 

Ved særlige ønsker eller spørgsmål skal man henvende sig til plejen på Det Grønlandske Patienthjem på telefon 38264610. Patienthjemmet videreformidler besked til chaufføren.

Køreplan for bussen mellem Rigshospitalet og Det Grønlandske Patienthjem hænger på opslagstavlen på patienthjemmet eller spørg i informationen på hospitalet.​

Redaktør