Systematisk COVID-19-test af ansatte med patientkontakt

​Herunder har vi samlet en række informationer om den systematiske test af medarbejdere på Rigshospitalet.

​Hvad er formålet med systematisk test?

Den systematiske test af medarbejdere er et nationalt initiativ, der er indført for at begrænse smittespredning. Det er et tilbud, vi her på Rigshospitalet opfordrer til, at du som medarbejder med patientkontakt benytter dig af. 

Tilbuddet er kun relevant, hvis du ikke har symptomer på COVID-19. 

Hvis du har symptomer på COVID-19 eller har været i nær kontakt med en person, som er smittet med COVID-19, skal du testes hurtigst muligt og følge myndighedernes retningslinjer for smitteopsporing, selvisolation mv. Det samme gælder dit afsnit, som skal orientere hygiejneorganisationen og foretage en lokal smitteopsporing. Læs mere på intranettet.  

Hvem tilbydes systematisk test?

 • Systematisk test tilbydes al personale med patientkontakt hver 7. dag uanset hvilke patienter, man har kontakt til.
 • Personale uden patientkontakt er fortsat ikke omfattet af tilbuddet om systematisk test. Disse medarbejdere kan, i lighed med det øvrige personale, altid få en henvisning til test ved symptomer på COVID-19 eller som nær kontakt via nærmeste leder.

Hvor lang tid går der, før jeg får svar på testen? 

Da den systematiske test af medarbejdere er målrettet ansatte uden symptomer, skal du forvente lidt længere svartider afhængig af det aktuelle pres på analysekapacite-ten. Målet er, at du får svar inden for 72 timer.

Hvordan får jeg svar på testen? 

Svar på testen findes sundhed.dk.

Du må ikke kontakte KMA eller andre for at rykke for svar på test. 

Hvornår skal jeg testes?

Rigshospitalets centre er meget forskellige og derfor tilrettelægges den systematiske test af medarbejdere forskelligt. Din nærmeste leder vil informere dig om, hvordan det foregår lokalt, og ellers er du velkommen til at gribe fat i kontaktpersonen i dit center:

Må jeg gå på arbejde, mens jeg venter på testsvaret?

Med mindre du får symptomer på COVID-19, skal du fortsætte med at arbejde som planlagt. 

Kan nyansat personale og personale uden cpr-nummer blive testet? 

Hvis du er nyansat, vil du først efter ca. 14 dage kunne modtage tilbud om systematisk test. Hvis du ikke har et aktivt cpr-nummer, skal du kontakte din nærmeste leder. 

Hvad gør jeg, hvis min test er positiv?

Hvis dit prøvesvar viser, at du har COVID-19, skal du: 

 • Hurtigst muligt informere din nærmeste leder
 • I samarbejde med nærmeste leder at foretage smitteopsporing af nære kontakter efter myndighedernes retningslinjer
 • Gå i selvisolation

Herefter gælder:

 • Hvis du har haft symptomer, regnes du for smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man regnes for at være smitsom. Du kan derfor godt ophæve selvisolationen, hvis dette er dine eneste tilbageværende symptomer.
 • Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget testen. Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter. Det er fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om du kan ophæve selvisolationen og betragte dig selv som smittefri. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test, før du kan vende tilbage til arbejde, skole m.v.
 • Man skal ikke testes før > 12 uger efter et positivt PCR svar.

Kan jeg indgå i den systematiske test efter positiv COVID-19-test?

Du kan ikke indgå i tilbuddet om systematisk test af medarbejdere i otte uger efter, du har været testet positiv. Efter otte uger kan du igen benytte dig af tilbuddet om systematisk test. 

Hvordan behandles mine personfølsomme oplysninger? 

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøve-tagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er bl.a.:

 • CPR-nummer
 • Sygesikringsgruppe
 • Tilknytning til praktiserende læge
 • Svar på din test

Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til tidsbestilling og undersøgelse for COVID-19. Oplysningerne bliver desuden videregivet til din praktiserende læge. Derudover videregives oplysningerne til Statens Serum Institut samt www.sundhed.dk, så du kan se dit testresultat her. 

Se Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19

Skal jeg deltage i systematisk test, selvom jeg er blevet vaccineret for COVID-19?

Ingen vacciner dækker 100 %. Det anbefales derfor fortsat at deltage i systematisk test, selvom man har modtaget vaccination for COVID-19. Anbefalingen gælder indtil andet meldes ud.Redaktør