Information om forhold på Rigshospitalet

Personaleinformation til medarbejdere på Rigshospitalet vedrørende Coronasituation. Yderligere information kan ses på intranettet.

Sådan poder man korrekt for Covid-19

Podning af børn


​Videnscenter for Børnesmerter har i forbindelse med COVID-19 lavet plakater med gode råd til podning af børn, så man undgår fastholdelse. 

Se materialerne her. 

Hvem er en nær kontakt?

​Hvornår er man som medarbejder en såkaldt ”nær kontakt”, der bør testes eller hjemsendes?

Rigshospitalet COVID-19 Infektionshygiejniske Arbejdsgruppe har udarbejdet en oversigt som viser, hvem der er såkaldt "nære kontakter". Oversigten dækker både hvis man har været udsat for smitte hjemme eller på arbejde.

Skema - Rigshospitalets håndtering af personale som opfylder kriterer for nær kontakt

Vejledning om registrering af corona-relateret fravær m.v. kan ses i skemaet her. 


Redaktør