Information om forhold på Rigshospitalet

​​Overblik over lokal personaleinformation, særlige arbejdsgange ved forsyninger, sikkerhed og særlige enheder. Indholdet opdateres løbende ud fra indhold på intranettets temaside. Links til undersider på intranettet og interne systemer fungerer ikke herfra. 

​Personaleinfo vedr. ansatte på Rigshospitalet


Hvornår må man gå på arbejde?

Kliniske symptomer

Hvis man hoster og /eller har snue uden, at man føler sig syg (påvirket almentilstand), er det ikke kliniske symptomer på COVID-19.

Hvis man føler sig syg (påvirket almentilstand) og har ondt i halsen eller er "kortåndet" – typisk sammen med feber – er det kliniske symptomer på COVID-19.

Hjemsendelse

Medarbejdere hjemsendes, hvis de har kliniske symptomer på COVID-19. 

Hjemkomst fra udlandet eller kontakt med en bekræftet smittet med COVID-19 fører ikke til hjemsendelse, men til øget fokus på, om medarbejderen udvikler kliniske symptomer (selvmonitorering).


Tilbage på arbejde

Hovedreglen er, at man - med mindre man har haft kliniske symptomer på COVID-19 – går på arbejde igen, når man føler sig rask.

Hvis man er hjemsendt på grund af kliniske symptomer på COVID-19 gælder følgende:

  • Medarbejderen har kliniske symptomer, men er ikke testet: Man kan genoptage arbejdet 48 timer efter symptomophør

  • Medarbejderen er test-positiv for COVID-19: Man kan genoptage arbejdet 48 timer efter symptomophør.

  • Medarbejderen er testet negativ for COVID-19: Kan møde 24 timer efter symptomophør. 


Personale med særlig risiko 

Nogle medarbejdere på Rigshospitalet betragtes som værende i særlig risiko i forbindelse med COVID-19 og har brug for særlige hensyn. Overblikket nedenfor kan bruges til at se, hvilke medarbejdergrupper, som bør få en dialog med deres leder om, hvordan medarbejderen fortsat kan bidrage til hospitalets drift - som anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Se overblikket her

Se Sundhedsstyrelsens information om sundhedsansatte i særlig risikogruppe.

Særligt for gravide

Gravide betragtes - alene ud fra et forsigtighedshensyn - som en særlig risikogruppe. Dette indebærer IKKE, at man som gravid automatisk sygemeldes og hjemsendes. Det indebærer, at gravide ikke skal håndtere patienter med mistænkt / bekræftet COVID-19.

Løn under hjemsendelse

På Rigshospitalet anbefales på det kraftigste, at hjemsendte medarbejdere skal hjemsendes med løn, også selvom de ikke kan arbejde under en eventuel hjemsendelse. Medarbejdere der hjemsendes står til rådighed for arbejdspladsen og skal møde på arbejdsstedet ved behov.

Der kan altid indgås aftale om at afspadsere (fx. hvis medarbejderen har et ønske om at have fri uden at stå til rådighed for arbejdspladsen).Podning af ansatte

Med den forøgede testkapacitet, kan medarbejdere nu blive testet, hvis tre kriterier er opfyldt: 

1) Medarbejderen har lette luftvejssymptomer, og vil - ved negativ test for COVID-19 - umiddelbart kunne genoptage arbejdet

2) Medarbejderen varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet
(Se beskrivelsen af kritiske funktioner på Sundhedsstyrelsens hjemmeside)

3) Medarbejderen kan - i den aktuelle situation - ikke erstattes af andre

 Hvis alle kriterier er opfyldt, skal afdelingsledelsen aftale nærmere hos Infektionsmedicinsk Afdeling på ”Coronafonen”: 3545 6161.
Krisepsykologisk tilbud

Alle ansatte får fra mandag, 23. marts, mulighed for at tale med en af Rigshospitalets krisepsykologer, hvis der måtte være behov for det.

Krisepsykologerne kan kontaktes:

  • Blegdamsvej: Alle hverdage kl. 9 – 15 på afsnit 2091 (4017 7219)
  • Glostrup: Tirsdag og torsdag, kl. 9 - 15 på afsnit N38 (2055 2948) 
Derudover vil det være muligt at kontakte psykologerne efter vanlig praksis på 3545 7850  eller ved henvendelse på Krisepsykologisk Klinik, Afsnit 7622, Opgang 76, 2. sal, Ole Maaløes Vej 26.Nedsættelse af hviletiden

​Der er nu givet mulighed for at fravige reglen om 11 timers hvile og et ugentligt fridøgn i nødvendigt omfang i virksomheder, der er ekstraordinært arbejdsbelastede på grund af COVID-19. Det kan ske i perioden indtil den 27. marts 2020. 

Læs Arbejdstilsynets udmelding herFADL - dispensation

Der er indgået aftale mellem RLTN og FADL om dispensation fra kravet om, at lægestuderende skal have afsluttet 8. semester for at blive ansat som vikar i underordnet lægestilling. Overenskomstens parter skal dermed ikke godkende dispensationsønsker.

Det er nu en lokal lægefaglig vurdering, om den lægestuderende har den nødvendige faglighed og de tilstrækkelige kompetencer til at udføre arbejdet omfattet af overenskomsten.

Det er fortsat en forudsætning for ansættelse under overenskomsten, at den lægestuderende udfører arbejde, der almindeligvis vil være dækket af overenskomsten.

Ved behov for ansættelse af medicinstuderende sker dette via FADL.

Aftale om dispensationTimelønsansættelse af speciallæger

Der er indgået aftale med FAS om ansættelse af speciallæger på timeløn i forbindelse COVID-19.  

FAS beder om, at de centralt orienteres om de ansættelser, der sker i henhold til aftalen. Det sker ved, at kopi af ansættelsesbreve sendes til fas@dadl.dk

Se aftale RTLN og FAS timelønsansættelseSærlige enheder


COVITA - intensiv i Nordfløjen

Læs mere om COVITA.Infektionsmedicinsk Akutmodtagelse afsnit 5604

Test-telt modtager patienter, der skal testes for coronavirus.
Se modtagelsen på kort

Redaktør