Enhed for Akut Smertebehandling

Enhed for Akut Smertebehandling (EAS) er en tværgående enhed på Rigshospitalet, som arbejder med optimering af den perioperative smertebehandling ved hjælp af kvalitetsforbedringsprojekter, undervisning & videndeling og forskning. ​