Inspirationsmateriale

Som et led i forundersøgelsen og projektbeskrivelsen af BørneRiget har medarbejdere og projektorganisationen været på en række studieture til udlandet for at hente inspiration, samt skrevet en artikel om integration af uddannelse.

Redaktør