Sund bygning

​BørneRiget vil være skoledannende indenfor, at hverdagen kan fastholdes – selv når man er indlagt. Derfor er det vigtigt at sove godt, bevæge sig og spise godt.

Tidshorisont

  • Opstart: juni 2017
  • Delaflevering: juni 2018
  • Afslutning: Fortløbende

Baggrund og formål

BørneRiget vil være skoledannende indenfor, at hverdagen kan fastholdes – selv når man er indlagt. Vi skal fjerne følelsen af at gå i stå, når man er indlagt. Verden udenfor og verden indenfor skal gå i takt. Vi arbejder derfor på at gøre det muligt at fortsætte hverdagens rutiner og aktiviteter når man er indlagt på BørneRiget med delprojektet ”Sund bygning”.

Delprojektet ”Sund bygning” består af tre underprojekter: 

  1. Søvn & lys 
  2. Bevægelse 
  3. Mad & måltider

Projekt Søvn & Lys skal optimere betingelserne for den gode søvn for patienter, pårørende og personale og give os ny viden omkring patienternes søvn på hospitalet. Ved at lade praksis informere af sundhedsdata, viden fra kvalitative og kvantitative studier vil vi optimere design og rammen om den gode søvn med henblik på at understøtte behandling, trivsel og heling. 

Et litteraturstudie om søvn på hospitaler viser, at hospitalsmiljøet kan være årsag til, at patienten ikke får den mængde søvn, der er behov for. Forskellige studier viser, at når et barn bliver indlagt på hospitalet, er sengetiden signifikant senere, end når barnet er hjemme, og barnet mister 20-25 % af den forventede sovetid. Det skyldes blandt andet, at det tager længere tid at falde i søvn, der er flere og længere perioder med opvågning om natten og tidligere opvågning om morgenen. 

Projekt Søvn og Lys har i 2017 genbesøgt data fra 2014 analysen samt suppleret med interviews af personale og familier og en spørgeskemaundersøgelse. 

Analysen antyder, at det ikke blot er lys, lyd og andre fysiske elementer, der opleves som forstyrrende eller fremmende for søvnens udstrækning og kvalitet. Personalets adfærd vurderes også at have en betydning for familierne, både i forhold til at være/ ikke at være tryghedsskabende for familierne samt i forhold klarhed i politikker omkring relationen mellem personale og familie. Er det eksempelvis ok at overlade barnet til personalet i hele eller dele af natten?


Projekt Bevægelse skal skabe de optimale muligheder for, at BørneRiget kan inspirere og understøtte patienter, familier og personale i at være fysisk aktive. I dag oplever mange patienter og familier, at de er ”låst fast” til deres sengestue med begrænsede muligheder for at motionere og bevæge sig. Inaktivitet er med til at give følelsen af en hverdag der går i stå, men kan også have alvorlige følgevirkninger efterfølgende for både patienterne og deres familier som risikerer måneders inaktivitet. Projekt Bevægelse vil optimere muligheden for at være fysisk aktiv på det niveau man kan klare – hvad enten det er små bevægelser med armene eller hinke op ad trapper for at komme op til udsigtsposten. 

Gennem indsamlet viden, optimeret og testet design skal projektet tilvejebringe input og kravspecifikationer til byggeprojektet, der optimerer muligheden for bevægelse for brugere i BørneRiget, og ambitionen er at kunne bidrage med evidensbaseret forskning omkring bevægelse og motion på hospitalet.


Projekt Mad & måltider har indtil nu arbejdet med at skabe en vision og en række koncepter for, hvordan fremtidens madoplevelse skal være i BørneRiget.

For at kunne sætte denne vision har et større brugerstudie afdækket en række problemer med den nuværende madoplevelse for børn og deres familier på Rigshospitalet.

Familierne oplever store udfordringer med at spise, når det er muligt. Faktisk fastholder oplevelsen omkring maden ofte familierne i sygdommen fremfor at give dem et tiltrængt pusterum fra hospitalet.

Den klare anbefaling er derfor, at børn og deres familier i fremtiden får større fleksibilitet og mulighed

for at spise, hvad de vil, hvor de vil, og når de vil. Det kræver en gentænkning af, hvordan og hvor maden produceres, hvordan den anrettes og serveres, og hvordan rummene indrettes, så det matcher de mange forskellige behov og målgrupper.

Derfor er vi kommet frem til, at madkonceptet for BørneRiget skal bygges op på baggrund af tre principper: 

Valgmuligheder. Frirum. Tidssvarende. 

Det er de tre nøgleord, som oplevelsesprincipperne for det nye madtilbud er bygget op omkring. Det handler selvfølgelig om at lave og servere mad af ordentlig kvalitet. Men i lige så høj grad gælder det også om at skabe en god oplevelse rundt om maden – en oplevelse der matcher brugernes individuelle behov.

Hvor de tre oplevelsesprincipper vedrører brugernes oplevelse, indeholder projektet også ni punkter om, hvordan BørneRiget skal levere disse oplevelser – de pejlemærker, der skal sigtes efter blandt personalet for at kunne levere gode brugeroplevelser.

Den fulde rapport kan hentes nedenfor.

Dokumenter 

Projektansvarlige 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:


Redaktør