Sammenhæng i behandlingsforløb

Patienterne vil i fremtiden opleve, at deres behandlingsforløb hænger godt sammen på tværs af specialer. Undersøgelser og behandlinger vil blive samlet samme sted, med så få besøg konsultationsbesøg som muligt.

Status på projektet

  • Opstart: september 2017
  • Periode: Projektet vil kontinuerligt evaluere patientforløbene, så de bliver mere sammenhængende og enkle.

Baggrund og formål

Ønsket til et projekt om at forbedre patientforløbende på Rigshospitalet, udsprang af forarbejdet til BørneRiget. Her havde medarbejdere på tværs af Rigshospitalet sammen med patienter og familier kortlagt ca. 100 forskellige patientforløb. 

Her blev det tydeligt, at rigtig mange patienter undervejs i deres behandling har kontakt med læger og sygeplejersker fra mange forskellige specialer. Det er i høj grad patienternes og familiernes eget ansvar at holde styr på behandlingsforløbet herunder de mange aftaler og besøg på tværs af Rigshospitalets afdelinger. Det er ofte stressende for familierne, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Dette førte til ønsket om en ny måde at organisere behandlingsforløbene på.

Projektet er forankret i visionen for BørneRiget, hvor eksperterne skal komme til patienten i stedet for omvendt.

Forløbene på hospitalet skal tilrettelægges i samarbejde med patienter og familier, så de møder de relevante eksperter, i løbet af en enkelt dag til samme konsultation, eller når det passer ind i patientens og familiens liv. Patienten undgår dermed mange kontakter til hospitalet og får klarhed over sit fulde behandlingsforløb.

Nye forløb for både gravide og syge børn

Der er lige nu et arbejde i gang med at planlægge nye forløb inden for nogle af de mere end 100 patientforløb. Både klinikere samt patienter og pårørende deltager i udviklingen. Indtil videre er der planlagt nye forløb for gravide med et hjertesygt foster, børn født med lidelser i kranie og ansigt, børn med hjernetumorer samt børn født med en tarmlidelse, der er diagnosticeret i fostertilværelsen. De nye forløb bliver løbende implementeret og evalueret inden åbningen af BørneRiget.

Denne skræddersyede planlægning af behandlingsforløb i BørneRiget kan have flere forskellige udformninger. Fælles for dem alle er ønsket om at samle besøg så patienterne oplever strømlinede forløb, der er tilpasset udviklingen i deres behandlingsplan og, at familierne kan møde op ét sted og ikke skal pendle rundt på hele hospitalet.

En bygning der understøtter gode patientforløb

For at kunne facilitere de nye forløb er det afgørende, at bygningens rammer kan understøtte dem. BørneRiget får derfor en stueetage med ambulatorier, der samler undersøgelser og behandling for mange forskellige specialer  – de er i dag er spredt ud over hele Rigshospitalet. Fx vil det være gavnligt, at der hvor patienter skal opereres ligger tæt på det sted, hvor de skal genoptrænes. Det vil være nemmere for personalet fra de forskellige specialer at samarbejde om forløbet og levere en sammenhængende tværfaglig behandling til patienterne. Daghospitalet, hvor patienter kommer ind for at behandles unde at blive indlagt, bliver også en integreret del af stueetagen. Den del af de patienter, der kommer her, kan derved nemt komme til både konsultationer og behandling. 

At ambulatorierummme ikke er reserveret til et bestemt speciale og bestemte undersøgelser, vil desuden gøre det nemmere for personalet, at håndtere det store patientflow i stueetagen. 

På vej mod verdens bedste behandlingsforløb

Vi har samlet en liste over tendenser i sundhedsvæsnet, som vi tror vil få indflydelse på, at BørneRigets behandlingsforløb bliver blandt verdens bedste.

  • Flere og flere behandlinger bliver ambulante, da vi er blevet bedre til at behandle sygdomme, og dermed undgår patienterne at blive indlagt.  
  • Flere og flere behandlinger vil i fremtiden ske i hjemmet, som gør det nemmere for patienterne, der ikke behøver at møde op på hospitalet
  • Rigshospitalet behandler også i fremtiden patienter med de mest komplicerede sygdomme.
  • Hurtigere prøvesvar og en hurtigere røntgen og scanning  (billeddiagnosticering) som vil muliggøre, at behandlingsforløb gøres kortere. Børneriget får sin egen billeddiagnostiske enhed.
  • Selvmonitorering via fx smartphones, prøvetagning, wearables mv. vil kunne bidrage til bedre viden om patientens aktuelle tilstand før besøget og dermed øge kvaliteten i selve konsultationen

Dokumenter

Se liste med tilgængelige dokumenter

  
  
Rediger
PitStop - Delafrapportering - December2017.pdfPitStop - Delafrapportering - December2017 

Projektansvarlige

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Birgitte Enslev Jensen, udviklingskonsulent i BørneRiget. 

Redaktør