Pit stop

Visionen for BørneRiget er, at det i fremtiden er eksperterne der kommer til patienten i stedet for omvendt. Patienterne vil dermed i fremtiden kunne møde de relevante eksperter, blive diagnosticeret og få præsenteret sit fulde behandlingsforløb i løbet af en enkelt dag.

​Tidshorisont

  • Opstart 01.09.17
  • Afslutning ultimo 2020


Formål

Visionen for BørneRiget er, at det i fremtiden er eksperterne, der kommer til patienten i stedet for omvendt. I forbindelse med forundersøgelsen har medarbejdere på tværs af Rigshospitalets centre sammen med patienter og familier kortlagt 100 forskellige patientforløb. Her blev det tydeligt for alle, at det for nuværende, i høj grad er patienternes og familiernes eget ansvar at holde styr på den nødvendige udredning og behandling og de mange aftaler og besøg på tværs af Rigshospitalets klinikker. Dette førte til ønsket om et paradigmeskift.

Visionen er, at det i hele det ambulante patientforløb, er eksperterne, der kommer til patienten. Patienterne vil dermed i fremtiden kunne møde de relevante eksperter, blive diagnosticeret og få præsenteret sit fulde behandlingsforløb i løbet af en enkelt dag. Patienten undgår dermed mange kontakter til hospitalet og har tidligt klarhed over sit fulde behandlingsforløb.

Formålet med dette projekt er at få analyseret, hvordan pit stop konceptet vil kunne transformere og forbedre det ambulante tilbud til børn, unge og gravide. Vi starter med et pilotprojekt, hvor vi har udvalgt ambulante patientforløb fra henholdsvis Obstetrisk Klinik (Gravide med hjertesygt foster), Børn & Unge Klinikken (Cerebral Parese/Lungebørn) og Center for sjældne sygdomme (Craniofaciale lidelser). Disse er udvalgt på baggrund af klinikkernes erfaringer, men også en data analyse udarbejdet i samarbejde mellem Forbedringsafdelingen, BørneRiget og Susanne Riis Jensen, som er specialestuderende fra DTU.

Pit stop analysen har altså til formål at få klarlagt, hvad der skal til for at kunne implementere konceptet i fremtiden, både ud fra organisatoriske, personalemæssige, kompetencemæssige og fysiske krav. Da BørneRiget er en særlig mulighed for at realisere konceptet, er det endvidere ambitionen, at dataanalysen også vil være i stand til at levere et datagrundlag for simulering og dermed påvirke dialogen om byggeprojektet direkte.

Arbejdsgruppens deltagere er som udgangspunkt:

Formand for arbejdsgruppen er Bent Ottesen, projektdirektør BørneRiget. Den eksisterende ledergruppe for BørneRiget fungerer som styregruppe for projektet. I denne gruppe sidder ledere fra alle de klinikker, som er berørt af BørneRiget.

Derudover indgår nedenstående i Pit stop projektets arbejdsgruppe (vejledende):

Center
Klinik​
Navn​​Stilling
​JMC
​BUK
​Karen Vitting
​Klinikchef
​JMC
​BUK
​Marianne Gudme Gammeltoft
​Afdelingssygeplejerske
​JMC
​Obstetrik
​Rikke Nue Møller
​Chefjordemoder
​JMC
​Obstetrik
​Ann Tabor
​Klinikchef
​JMC
​Obstetrik
​Niels Svejstrup
​Overlæge
​JMC
​Klinisk Genetik
​Hanne Buciek Hove
​Overlæge
​RH
​BørneRiget
​Toke Bie Laugesen
​Arkitekt
​RH
​BørneRiget
​Bent Ottesen
​Projektdirektør
​RH
​BørneRiget
​Franciska Holm Hansen
​Økonom
​RH
​BørneRiget
​Anne-Mette Bang Termansen
​Projektleder
​RH
​Forbedringsafdelingen
​Søren Emborg Bejder
​Chefkonsulent
​RH
​Forbedringsafdelingen
​Christian Michel Sørup
​Specialkonsulent

Dokumenter

Se liste med tilgængelige dokumenter

 
  
  
Rediger
PitStop - Delafrapportering - December2017.pdfPitStop - Delafrapportering - December2017 

Projektansvarlige

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Toke Bie Laugesen og Anne-Mette Bang Termansen


Redaktør