Ny børneintensiv enhed

​Arbejdsgruppens opgave er at beskrive en fremtidig børneintensiv enhed, også kaldet PICU (Pediatric Intensive Care Unit), på Rigshospitalet, som samler alle intensive børn mellem 0 og 18 år. 

​Tidshorisont

  • Opstart 01.01.17
  • Afslutning 01.06.24

Formål

Med etablering af BørneRiget samler vi alle intensive børn mellem 0 og 18 år i en ny børneintensiv enhed. En samling af alle børn i et børneintensivt område vil betyde, at Rigshospitalet kan styrke behandlingen af de syge børn og unge, fordi alle specialer vil være til stede - både specialister i børn og specialister fra grundspecialerne samtidig med, at der vil være en tæt kobling til voksenspecialerne i moderhospitalet. Familierne vil samtidig opleve mere enkle forløb, fordi specialisterne kommer til barnet og ikke omvendt.

Vi vil med en samling af de intensivt syge børn bidrage til en mere struktureret og specialiseret uddannelse, som bidrager til udvikling af fagområderne og ekspertuddannelse indenfor det børneintensive fagområde. 

Indlæggelsesforløbene er krævende og ofte lange for barnet og familien, efterbehandling kan være omfattende, og rehabilitering og compliance spiller en afgørende rolle for barnets sundhed, trivsel og overlevelse.

Rigshospitalet varetager som det eneste hospital i landet den højt specialiserede kirurgi på børn og unge inden for alle specialer. Koncentration af ekspertise og fagligheder i den nye bygning vil både sikre behandling i international klasse af kritisk syge børn og unge, og et unikt og sammenhængende forløb for børnene og deres familier i familiecentrerede omgivelser, både under og efter indlæggelsen.

Integration af forsknings-, udviklings- og uddannelsesmiljøer åbner for helt nye muligheder for innovativ udvikling af ny viden helt tæt på klinisk praksis og patienterne. En fælles PICU er en væsentlig del af dette billede.

En arbejdsgruppe med deltagelse af eksperter fra alle centre på Rigshospitalet har beskrevet indholdet i den børneintensive funktion. Rapporten kan læses nedenfor.

Arbejdet med at konkretisere indholdet fortsætter over de kommende år.

Projektansvarlige

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Birgitte Enslev Jensen på birgitte.enslev.jensen@regionh.dk


Redaktør