Logistisk koncept

​Delprojektet omkring logistik koncept har til formål at sikre, at alle flow i BørneRiget bliver så effektive og velfungerende som muligt. Projektet handler primært om forsynings- og udstyrslogistik men ser også på flowet af personale, patienter og pårørende.

Formål 

Den primære leverance er et forsyningskoncept, der beskriver hvordan logistikken bedst muligt understøtter BørneRigets designprincipper samtidigt med at de valgte løsninger gør det muligt for det kliniske personale at fokusere på deres kerneopgaver: behandling, forskning og uddannelse. 
Projektet gennemføres i samarbejde med regionens Enhed for Logistik & Forsyning under Center for Ejendomme. Baggrunden for dette er ønsket om at være med til at skabe og indføre en fremtidsorienteret løsning for hospitalslogistik, som på sigt også kan bruges på tværs af regionens hospitaler. Derudover gennemføres projektet i tæt samarbejde med de klinisk afsnit, der skal være en del af BørneRiget samt Servicecentret på Rigshospitalet.

Dokumenter 

Se liste med tilgængelige dokumenter 
  
  
Rediger
Der er ingen elementer at vise i denne visning af dokumentbiblioteket "logistisk-koncept".

Projektansvarlige 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Kristian Bille.Redaktør