Integreret leg

Projektet har til formål at få samlet og systematiseret viden omkring leg og udvikle flere konkrete løsninger, der ved hjælp af leg fremmer livskvalitet, helbredelse og læring på hospitalet. Flere af disse løsninger vil blive testet allerede nu, i de nuværende rammer på Rigshospitalet.

Tidshorisont

  • Opstart: 01.01.17
  • Afslutning: Fortløbende

Baggrund og formål

5 designprincipper danner fundamentet for brugeroplevelsen i BørneRiget

I forbindelse med forundersøgelsen til BørneRiget definerede vi 5 designprincipper, som det nye hospital skal gennemsyres af, hvis det skal være verdens bedste hospital for børn, unge og fødende. Det første af disse principper er princippet om Integreret leg: Gør legen til en integreret del af BørneRigets design, liv og forløb.


BørneRiget vil gøre legen integreret både i de fysiske rammer og i kulturen på stedet

Princippet om Integreret leg bygger på den indsigt, at børn ikke holder op med at være børn og lege, ”bare” fordi de er syge og bliver indlagt. Legen er vigtig for børn og kan bruges aktivt til andet end at underholde. 

Rigshospitalet bruger allerede i dag leg til at mindske de negative konsekvenser af sygdom, herunder isolation, smerter og ubehag i forbindelse med procedurer og behandling, men mere kan gøres for bedre at udnytte legens potentiale til at fremme helbredelse, livskvalitet og læring gennem hele patientforløbet.

Vi vil gerne skabe flere muligheder for leg og legende oplevelser på hospitalet for både børn, unge og voksne. Vores ambition er at blive til en institution for leg, som kan være til inspiration for andre hospitaler.

I efteråret 2017 har vi særligt fokus på anvendelse af leg i de procedure-situationer, som ofte stresser børnene mest, f.eks. blodprøvetagning. 

Dokumenter

Se liste med tilgængelige dokumenter (opdateres løbende).

  
  
Rediger
Der er ingen elementer at vise i denne visning af dokumentbiblioteket "Integreret leg".


Projektansvarlige

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Elisabeth Ida Ginsberg.


Redaktør