Fremtidens fødegang

​Formålet med projektet er at danne rammen for fødsler i fremtidens hospital for børn, unge og fødende. Opgaven er at undersøge og præsentere, hvordan fødegangen fysisk skal organiseres, så patientforløbet for de fødende optimeres ud fra betragtninger om: brugeroplevelsen, personalets arbejdsgange, og fødegangens rumlige organisering og funktioner.

Tidshorisont

  • Opstart: 01.05.2017
  • Afslutning: Juni 2024

Formål

Ambitionen er at skabe en ramme hvor fødsels på hospitalet foregår som om den foregik hjemme – det vil sige i hjemlige omgivelser, men samtidig i en ramme, som kan håndtere at situationen pludselig kan blive kritisk, og der skal være ekspertise og masser af udstyr til stede. Det er den svære balance vi ønsker at udvikle og bygge.

Vi vil skabe en ramme, hvor der altid er plads til familien – både før, under og efter fødslen. Og vi vil altid holde mor og barn samlet, også selvom en af dem er syge. 

Delprojektets arbejdsgruppe

En arbejdsgruppe arbejder med rammen for fødsler i fremtidens hospital for børn, unge og fødende. Opgaven er at undersøge og præsentere, hvordan fødegangen fysisk skal organiseres, så forløbet for de fødende optimeres ud fra betragtninger om: brugeroplevelsen, personalets arbejdsgange, og fødegangens rumlige organisering og funktioner.

Kommissorium for arbejdsgruppen finder du nedenfor.

Dokumenter 

Se liste med tilgængelige dokumenter 

 - Opdateres løbende.
  
  
Rediger
Kommissorium fødegang.pdf
  
 

Projektansvarlige 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Toke Bie Laugesen.

Redaktør