Den fleksible operationsstue

​De 13 nybyggede operationsstuer i operationsafsnittet i BørneRiget skal deles mellem alle kirurgiske specialer på Rigshospitalet, og dermed danne rammen om en bred vifte af indgreb. I projektet beskrives grundlag og indhold.

Tidshorisont

 • Opstart 09.02.17
 • Afslutning 01.09.17

Formål

Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave er at beskrive grundlag og indhold af en eller flere fleksible standardoperationsstuer, som samlet set kan håndtere operationsaktiviteten i BørneRiget.

Fleksibilitet skal i denne sammenhæng forstås således, at operationsstuens areal, relation til birum, aptering, forsyninger, udstyr og indretning er udformet således, at stuen smidigt kan anvendes til flest mulige forskellige operationer i den daglige drift uden forudgående ændringer.

Derudover skal gruppen beskrive trends og kommende metoder inden for kirurgisk behandling, som arbejdsgruppen anser som sandsynlige, og som vil påvirke kravene til operationsstuernes udformning og indretning i fremtiden.

Rummets aptering omhandler bestykning med overflader, fast inventar og belysning mv. Rummets forsyninger omhandler kommunikation, vand, luftarter, elektricitet mv. ud og ind af rummet. Rummets udstyr omfatter medikoteknisk udstyr, evt. automatik og løst inventar. Rummets indretning omhandler placering af alle elementer i rummet.

Gruppens arbejde ophører pr. 1. september 2017, hvor det videre arbejde med operationsstuerne fortsætter i andet regi.

Delprojektets arbejdsgruppe

Projektkonsulenter for arbejdsgruppen er arkitekt Toke Bie Laugesen, logistikkonsulent Kristian Bille, økonom Franciska Holm Hansen og projektsekretær Mads Lund Vestergaard.

Arbejdsgruppen består af derudover af repræsentanter fra følgende centre og afdelinger:

Juliane Marie Centret 

 • Torsten Lauritsen, Klinikchef, Anæstesi- og Operation
 • Lisbeth Jørgensen, Oversygeplejerske, Anæstesi- og Operation
 • Amalie Timber, Operationssygeplejerske, Anæstesi- og Operation

HovedOrtoCentret

 • Tobias Nygaard, Overlæge, Ortopædkirurgi
 • Morten Dornoville de La Cour, Klinikchef, Afdeling for Øjensygdomme
 • Michael Vestergaard Thomsen, Klinikchef, Plastik-, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling
 • Jeanette Transø, Operationssygeplejerske, Plastik-, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling
 • Thomas Hjuler, Overlæge, Øre-Næse-Hals
 • Morten Bøttger, Overlæge, Anæstesi- og Operation
 • Malene Miszczuk Marquard, Operationssygeplejerske, Ortopædkirurgi

Center for Kræft og Organsygdomme

 • Jens Hillingsø, Klinikchef, Kirurgisk Gastroenterologi
 • Inge Boetker Rasmussen Ifaoui, Overlæge, Kirurgisk Gastroenterologi

Hjertecentret

 • Morten Helvind, Overlæge, Thoraxkirurgi
 • Jens Christian Nilsson, Overlæge, Anæstesi

Neurocentret

 • Birgitte Marie Bonne Schousboe, Overlæge, Neuroanæstesiologi
 • Kim Garde, Overlæge, Neuroanæstesiologi
 • Lars Bøgeskov, Overlæge, Neurokirurgi

Dokumenter

Se liste med tilgængelige dokumenter

  
  
kommissorium-den-fleksible-operationsstue.pdf
  

Projektansvarlige

Yderligere information kan fås ved henvendelse til projektsekretær Mads Lund Vestergaard.


Redaktør