De første ti minutter

Formålet med projektet er at gøre de 10 første minutter på hospitalet til de bedste 10 minutter. Her er der især fokus på at støtte og guide patienter og familier fra indkaldelse, til ankomst og modtagelse på Rigshospitalet.

Tidshorisont

  • Opstart: 02.11.16 
  • Afslutning: 01.01.17

Formål

Dette projekt kobler sig på BørneRigets designprincip "Den gode rejse" samt det regionale projekt "Ventet og Velkommen", hvor formålet er at patienterne har en oplevelse af at blive mødt af imødekommenhed, nærvær, respekt og klar kommunikation.

Formålet med projektet er at gøre de 10 første minutter på hospitalet til de bedste 10 minutter. Her er der især fokus på at støtte og guide patienter og familier fra indkaldelse, til ankomst og modtagelse på Rigshospitalet.

Hvis man ønsker at bygge verdens bedste hospital med patienten i centrum, må man nødvendigvis forsøge at få indblik i den forskelligartethed der findes blandt de mange mulige brugere af hospitalet, ved at inddrage de uanede mængder af viden, kreativitet, teknologi, opfindelser og information der findes ude i verden.

Derfor udforsker vi nye metoder, og projektet har som pilotforsøg opslået en idékonkurrence på en international online platform - HeroX. Denne metode kaldes "Crowdsourcing" og var en del af den idéskabende proces i projektet. Rigshospitalets udfordring: "De første 10 minutter skal være de bedste 10 minutter" var åben for tilmelding i to måneder – hvilket er relativt kort tid for denne form for konkurrencer.  159 såkaldte "innovators" fra fem forskellige verdensdele tilmeldte sig udfordringen, og vi modtog 62 konkrete løsningsforslag. Fem af disse blev valgt ud og en endelig vinderidé blev identificeret og offentliggjort.  Nu skal ideen videreudvikles, sammen med den pågældende vinder, til en konkret løsning, som kan implementeres på det nye hospital til børn, unge og fødende.

Crowdsourcing har så vidt vides ikke tidligere været anvendt med henblik på innovation i sundhedssektoren. Vores vurdering efter pilotprojektet er, at crowdsourcing er en metode, der hurtigt og effektivt kan hente viden, erfaringer og ideer fra hele verden og ikke mindst, fra mange forskellige fagligheder. Metoden vil indgå som et af de innovationsværktøjer, vi vil anvende på Rigshospitalet i den videre planlægning af det nye hospital til børn, unge og fødende.

Delprojektets resultater

Projektet mundede ud i en ny patientrejse som består i, at hospitalet udsender en såkaldt "avatar" med tidssvarende teknologi, som kan forberede patienten ved at guide, informere og monitorere patientens helbred. Det er også målet, at avataren kan vejlede patienten i at foretage simple undersøgelser såsom blodprøver, insulin tests og lignende hjemmefra, som sendes til hospitalet før der tages stilling til, hvorvidt patienten har behov for indlæggelse på hospitalet. Er det tilfældet, vil avataren være i stand til at vejlede patienten hele vejen ind til sengestuen.

Projektet var ligeledes et pilotprojekt, som skulle afprøve crowdsourcing som metode til fremtidige projekter. De resultater som vi modtog på vores online udfordring, mener vi har et stort potentiale for BørneRiget, men også det danske sundhedsvæsen, hvorfor BørneRiget fremover vil arbejde videre med crowdsourcing som metode til at inddrage viden og erfaringer fra en endnu større andel af mennesker. 

Neden for kan du se den nye patientrejse, samt en beskrivelse af vinderidéen "A Pleasantly experience with beacon projections".

Dokumenter

Se liste med tilgængelige dokumenter

  
  
Rediger
final-report-rigshospitalet.pdf
  
 
herox-vinderforslag.pdf
  
 
patient-journey.pdf
  
 


Projektansvarlige

Yderligere information kan fås ved henvendelse hos Mads Lund Vestergaard.


Redaktør