Bevægelse

Udviklingsprojektet Bevægelse mål er at optimere mulighederne for fysisk aktivitet og bevægelse for patienter, familier og personale i BørneRiget.

Tidshorisont

  • Opstart: august 2017
  • Delaflevering: januar 2018
  • Afslutning: fortløbende 

Formål

Konceptet formuleres i væsentlig grad overordnet, således at bevægelse har en afsmittende effekt på og fra de andre koncepter, hvortil der måtte være grænseflader som eksempelvis integreret leg, kunst, arkitektur, Søvn & Lys. 

Indledende undersøgelser foretaget på Rigshospitalet viser, at en stor del af patienter og deres pårørende er meget lidt aktive under indlæggelse og ofte føler, at der ikke er nogen muligheder for fysisk aktivitet. Denne manglende aktivitet kan have skadende virkning på kroppen og psyken for både patienterne og deres pårørende både under og efter indlæggelse, Dette projekt vil fokusere på at gøre bevægelse til en naturlig og integreret del af bygningen og hverdagen for patienter, pårørende og personale i BørneRiget for at bidrage til, at patient og pårørende kan udskrives med et så godt fysisk og psykisk helbred som muligt, og bedre være i stand til at indgå i fysiske og sociale hverdagsaktiviteter hjemme, i skolen og fritiden - selv efter en lang indlæggelse.

Konceptet bevægelse har til opgave at:

  • Definere, hvad bevægelse og fysisk aktivitet betyder for patienter, pårørende og personale.
  • Formulere, hvad formålet er ved indtænkning af bevægelse i BørneRiget.
  • Belyse, hvorledes bevægelse kan indtænkes på alle niveauer (sengestue, gange, fællesområder, fingerspidser, osv.). 

Projektet er i sin indledende fase, hvor fokus har været på at komme med anbefalinger til det bygningsfysiske – hvad skal skrives med i arkitekternes tegninger til BørneRiget. Projektet fortsætter løbende med nye fokusområder frem mod åbningen i 2024, med det formål at integrere fysisk aktivitet i bygningen og i organisationen i BørneRiget.

Anbefalinger

Projektet har sit ståsted i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet og det videnskabelige arbejde der ligger bag disse anbefalinger – især med øje på de negative følgevirkninger som fysisk inaktivitet har for kroppen og psyken. 

Derudover bygger projektet på den viden der er fremkommet ved forundersøgelsen i 2014, som er underbygget af et opfølgende spørgeskema der blev sendt ud til Juliane Marie Centrets brugerpanel. Derudover er der foretaget interviews af personale som arbejder og har erfaringer med fysisk aktivitet på Rigshospitalet. Målet med interviewene har været at afdække eksisterende aktiviteter og faciliteter på Rigshospitalet, samt de erfaringer herfra som kunne tages med i projektet. Ved udvælgelse af interviewpersoner, var det nødvendigt med et bredt fokus for at ramme den brede palet af brugere der er på Rigshospitalet. De adspurgte var bl.a. fra fysio- og ergoterapi, arbejdsmiljørepræsentanter for personale, socialpædagog for unge, ph.d.-studerende fysioterapeut, og sygeplejerske fra Bonkolab med fokus på bevægelse for kræftramte børn. 

Dette arbejde danner grundlaget for de anbefalinger som er fremkommet i projektet. Disse anbefalinger fremgår i rapporten ”Bevægelse i BørneRiget. En gennemgang af behov og muligheder for bevægelse – nu og fremadrettet”. Anbefalingerne kan findes i kapital 2 ANBEFALINGER samt i bilaget til rapporten – Bilag 1.

Projektets næste opgave er udvikling af fokusområder som vurderes til at have stort potentiale eller behov for bevægelse. Dette indebærer isolationsstuerne, vinterhaver, udendørsarealer og ambulatorieafsnit, hvor udviklingsprojekter skal konkretisere indretningen. Dette forventes at starte under projektforslagsfasen som løber fra februar til august 2018. 

Dokumenter 

Projektansvarlig

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Mads Lund Vestergaard.Redaktør