Partnerskabet

​Region Hovedstaden, Rigshosp​italet og Ole Kirk's Fond er den 15. juni 2016 gået sammen i et partnerskab om et hospitalsbyggeri til børn, unge, fødende og deres familier. Den samlede bevilling fra Region Hovedstaden og Ole Kirk's Fond udgør 2,0 mia. kr.

Partnerskabet mellem Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk's Fond muliggør opførelsen af et nyt, innovativt hospitalsbyggeri, der tager højde for den sårbare situation, familierne er i, når et barn bliver alvorligt syg. ​

Udvikling af hele det danske sundhedsvæsen

Målet er, at det nye hospitalsbyggeri til børn, unge og fødende på Rigshospitalet skal bidrage til at udvikle hele det danske sundhedsvæsen i en helt ny retning, hvor patientbehandling er meget mere end at diagnosticere sygdom og give medicin. 

​Tryghed i fokus

Det er vigtigt at føle sig tryg, når man er indlagt. Hele familien er påvirket, når et familiemedlem bliver alvorligt syg. Derfor bliver de fysiske rammer i hospitalsbyggeriet målrettet efter familiens- og det enkelte barns behov, så familien kan være samlet, og hverdagen minder om barnets normale hverdag uden for hospitalet.

Integration af forskning, uddannelse og patientbehandling

Derudover er forskning, uddannelse og et sammenhængende forløb for børnene og deres familier afgørende forudsætninger for at kunne tilbyde den bedste behandling og pleje. Pga. partnerskabet har projektet fået mulighed for at tænke alle dele ind som en integreret del af byggeriet helt fra projektets start. Det giver enestående muligheder for forskere, og det giver enestående muligheder for nytænkning i forhold til behandlingsforløb. 

Yderligere donationer til BørneRiget

Novo Nordisk Fonden har doneret 60 millioner kr. til tre professorater der skal understøtte forskningen i fosterterapi, børnehjertekirurgi og rekonstruktionskirurgi, som skal være med til at sikre et forsknings- og behandlingsmiljø i verdensklasse for børn og unge på Rigshospitalet i BørneRiget med tæt kobling til Københavns Universitet.  Professoraterne skal tiltrække internationalt førende forskere og bidrage til videreudvikling af Rigshospitalets højt specialiserede børnekirurgske funktioner, så Region Hovedstaden får et videnskabeligt kraftcenter i den absolutte elite af børnekirurgisk forskning. 

Læs mere om donationen i pressemeddelelsen fra 2017 


Elsass Fonden har doneret 23 millioner kr. til etablering af nyt Center for Cerebral Parese til BørneRiget. Elsass Fonden ønsker med donationen at etablere et Center for Cerebral Parese, der lever op til BørneRigets ambition om at være nationalt og internationalt på højeste niveau. Visionen er, at alle børn med cerebral parese i Danmark diagnosticeres så tidligt som muligt, så de kan tilbydes et individualiseret behandlingsforløb, der tager udgangspunkt i den nyeste internationale viden og forskning, så tidligt i livet som muligt. 

Læs mere om donationen i pressemeddelelsen fra 2017 Redaktør