Organisering

BørneRiget er et stort o​g komplekst hospitalsbyggeri, der kræver stram styring. Det er ambitionen, at byggeriet skal være et skoleeksempel i forhold til styring og organisering. ​

Organisationsdiagram


Klik på billedet for at se diagrammet i stort format.

Styregruppe

​Styregruppen består af en koncerndirektør fra Region Hovedstaden, repræsentanter fra Ole Kirk's Fond, Rigshospitalets direktør, en projektdirektør og direktøren for Center for Økonomi i Region Hovedstaden.

Koncerndirektøren er formand for styregruppen, som har ansvaret for, at projektet til enhver tid følger målsætningerne for projektet og ansvar for at overvåge, at projektets mål for økonomi, tid og kvalitet overholdes.

Projektstyreguppe

Projektstyregruppen består af direktionen på Rigshospitalet, repræsentanter fra Ole Kirk's Fond samt repræsentanter fra centerledelserne fra alle involverede centre på Rigshospitalet. Projektstyregruppen består derudover af projektdirektøren, bygherrerådgiveren, en repræsentant fra Rigshospitalets MED-udvalg samt en arbejdsmiljørepræsentant. Rigshospitalets direktør er formand for projektstyregruppen.

Projektansvarlig bygherre

Rigshospitalets direktør er overordnet projektansvarlig for byggeprojektet og varetager bygherrerollen i forhold til projektet og bærer ansvaret for projektets gennemførelse. Hospitalsdirektøren og projektdirektøren har til opgave sammen at sikre, at projektet er organiseret, ressourcesat og bemandet forsvarligt igennem hele projektet, og at der løbende sker en opfølgning på projektets indhold, økonomi, tid, kvalitet og risiko.

Projektorganisationen​

Projektorganisationen ledes af projektdirektøren, der har det daglige ansvar for, at projektets ambitioner og rammer overholdes. Projektorganisationen vil løbende blive tilpasset de aktuelle opgaver og består af medarbejdere med faglige baggrunde inden for byggeri, arkitektur, brugerinddragelse, funktionsplanlægning og teknik, sundhedsplanlægning, styring og organisationsudvikling. Det er projektorganisationens ansvar, at styregruppen og projektstyregruppen orienteres, så de er i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. På baggrund af et miniudbud blev ingeniørfirmaet COWI i februar 2017 valgt som bygherrerådgiver for projektorganisationen.

Projektorganisationen deltager i en række netværk og samarbejder på tværs af nybyggede hospitaler for kvinder og børn både i Danmark og resten af verden. Der er på nuværende tidspunkt et samarbejde med 20 internationalt anerkendte mor-barn hospitaler i USA, Canada, Australien, Europa og Norden.

 

Redaktør