Om os

Medarbejderne i BørneRiget har mange forskellige baggrunde, men fælles for os er at vi brænder for at skabe det bedste hospital til børn, unge, gravide og deres familier. Projektet er organiseret med et projektteam og en række forskellige styregrupper. Projektteamet tager sig af den daglige ledelse og styring af projektet. Styregruppen har ansvaret for, at projektet  lever op til ambitionerne og følger målsætningerne for økonomi, tid og kvalitet. Projektet følges af en politisk følgegruppe.