En milepæl er nået – Nu er der overblik over BørneRigets teknik

Nu er der overblik over det medicotekniske udstyr, som skal bruges, når BørneRiget slår dørene op.

Et af BørneRigets vigtigste mål er at sikre, at patienter og pårørende oplever et mere sammenhængende behandlingsforløb end i dag. Det betyder, at eksperterne i langt højere grad skal komme til patienterne i stedet for omvendt, og patienterne skal flyttes mindst muligt rundt mellem afdelinger. Det har stor betydning for, hvordan vi planlægger og indretter hospitalet – et arbejde som er i fuld gang.

Allerede fra de første bud på arkitekttegninger lå på bordet, har disse tanker været altafgørende. Både klinikker, operationsstuer og sengeafdelinger er planlagt rundt om denne tankegang. Men det stopper ikke her. For hvis klinikker og operationsstuer skal kunne håndtere flere specialer, stiller det særlige krav til indretning og udstyr på alle arealer. 

Kortlægning af ​​medicoteknisk udstyr

I dag har forskellige specialer deres egne operationsstuer med dertilhørende teknisk udstyr. Men på BørneRiget skal en operationsstue kunne indrettes efter forskellige specialers behov – og det helst på kort tid. Det vil sige, at alt udstyr, som ikke er del af ”standardpakken” på en operationsstue skal være flytbart, og kunne hentes ind fra et depot, når det er nødvendigt. Det stiller til særlige krav til det fagspecifikke udstyr, som skal kunne flyttes nemt – og skal kunne tåle hyppig transport.

Men ud over det fagspecifikke udstyr, er der en del udstyr, som skal deles på tværs af specialer. Og det er blevet besluttet at harmonisere dette udstyr, så det er den samme udgave af fx en iltmåler eller en patientvægt, der indkøbes på tværs af specialer. Det gør vi, så alt personale, der skal anvende udstyret, kender netop den type. 

Det seneste år er der derfor sket en omfattende kortlægning af medicotekniske behov på de afdelinger på Rigshospitalet, hvor man i dag behandler børn og unge. 

 - Det er en virkelig vigtig milepæl vi har nået, idet vi nu har fået det her overblik. Og i relativt god tid. Det er afgørende for den kvalitet vi får i BørneRiget, at klinikerne har været med fra starten, så vi sikrer at det er det helt rigtige udstyr, der planlægges med, siger Thomas Frandsen, der er senior projektchef på BørneRiget.

Indkøbslisten gæ​​​lder fra nu af

Både listen over medicoteknisk udstyr, der bliver behov for i BørneRiget og beslutningen om, hvilken udgave af hver enkelt type udstyr, der skal anvendes, vil allerede nu blive brugt, når der skal købes nyt udstyr.

En del af det udstyr, der skal anvendes i BørneRiget vil blive taget med fra Rigshospitalet, og derfor er det smart, at udstyr som indkøbes fra nu og til åbningen af det nye hospital, falder inden for de vedtagne type:

- Det er virkelig godt, at vi er ude i så god tid med de her beslutninger og overblikket over udstyr. På den måde kan vi sikre, at alt det udstyr, der skal købes over de næste år, kan tages direkte med over i BørneRiget, når vi engang flytter ind. Så kan vi være sikre på, at udstyret bliver i tråd med de ønsker og behov, der er fra det personale, der skal anvende det i BørneRiget, siger Thomas Frandsen.

Overblikket over udstyr skal nu sammenholdes med listen over det udstyr Rigshospitalet allerede råder over, så der kan skabes et fuldstændigt overblik over, hvad der kan tages med, og hvad der evt. skal udskiftes, inden hospitalet åbner. Og listen vil frem mod åbningen blive genbesøgt og opdateret, så det sikres, at den tilpasses evt. ændrede behov.​


Redaktør