Studerende inspirerer BørneRigets løsninger

De seneste seks uger har to studerende fra Kolding Designskole haft deres daglige gang i BørneRiget, hvor de har været på studieophold i brugeroplevelsesteamet

Esben Dyrholm Hansen og Nina Park studerer til dagligt hhv. produktdesign og kommunikationsdesign på Kolding Designskole. Som del af et kursus i Playbased Entrepreneurship har de sidste seks uger været på studieophold i BørneRigets brugeroplevelsesteam, der arbejder med indretning og tilrettelæggelse af brugeroplevelsen på det kommende BørneRiget.

Formålet med studieopholdet var dels at få et indblik i, hvordan man arbejder med Play Design 'i virkeligheden', dels at afprøve de arbejdsgange og metoder i praksis, som de har lært på skolen.

- Det handler selvfølgelig for os om at få et indblik i virkeligheden, men i lige så høj grad om, at vi kan bidrage, påvirke og hjælpe en proces eller et projekt fremad. Og begge dele oplever vi helt klart, at vi lykkedes med, siger Esben.

I brugeroplevelsesteamet er der ansat en Play Designer, så de to designstuderende har haft rig mulighed for at følge og iagttage play design i brug i praksis på BørneRiget. Men de har også haft deres eget område, de skulle se på i forløbet. De har set nærmere på et af ankomstområderne, og har blandt andet undersøgt, hvordan lysinstallationer kan påvirke oplevelsen af området.

- Det har været rigtig spændende og sjovt at få lov til at anvende vores metoder i praksis, og det har givet en bedre fornemmelse af, hvad det er vi kan, og hvor vi kan bidrage i designprocessen. Det er noget, vi vil tage med os videre, siger Nina.  

Konkrete idéer og inspiration

Det er ikke kun de studerende, der får noget ud af opholdet i BørneRiget. Ifølge Elisabeth Ginsberg, der er projektchef i BørneRigets brugeroplevelsesteam, har det værdi at have praktikanter og studerende tilknyttet:

- De kommer med forskellige fagligheder og helt friske øjne, og de har tid til at gå i dybden med afgrænsede, konkrete opgaver. På den måde bliver det en yderligere kvalificering af vores designarbejde. Og det er et flot oplæg, de er kommet med, siger Elisabeth.

Men det er ikke kun på det konkrete område, Esben og Nina har bidraget. Også på procesdelen, har der været inspiration at hente:

- De har været rigtig gode til at visualisere deres proces undervejs, som processøjlen (se billede) viser. De har også faciliteret en workshop, hvor vi fik mulighed for at se ind i, hvordan de arbejder. Det har været inspirerende.

Esben og Nina er hverken de første eller de sidste, der har været eller vil komme på studieophold i BørneRiget:

- Der er heldigvis mange uden for BørneRiget, der både har lyst og vilje til at bidrage, og som i øvrigt har meget at byde ind med, og det er jo en gave for os de steder i processen, det giver mening. Det er for mig at se både en forpligtelse at tilbyde studerende mulighed for at se deres faglighed i funktion i den virkelige verden, og noget, der kun kan komme BørneRiget til gode, så længe de studerende får en skærpet og relevant opgave, understreger Elisabeth.

Ud over Esben og Nina, har BørneRiget en kommunikationsdesigner på studieophold i seks måneder, som bl.a. skal bistå arbejdet med tests, idéudvikling og konkrete designopgaver. I slutningen af oktober starter en design-studerende, der skal lave sit bachelorprojekt om BørneRigets visuelle identitet. Og derudover har BørneRiget en Ingeniørstuderende fra DTU Sundhedsteknologi på studieophold, som skal bidrage med kortlægning, udvikling og undervisning af BørneRigets projektstyringsværktøj.


Redaktør