Hvad laver en legedesigner på BørneRiget?

Siden 1. maj har Casper Reitz Mathiesen været ansat som legedesigner i BørneRiget. Men hvad laver sådan en egentlig?

Leg er en vigtig del af livet – også på BørneRiget. Allerede nu, mens der graves ud, udvikles nye arbejdsgange og planlægges på tværs, tænkes legen ind. Både på legepladser, i opholdsrum, i arbejdsgange. Lad os præsentere vores nyansatte specialist: legedesigner Casper Mathiesen.

- Jeg skal være med til sikre, at legen er integreret hele vejen rundt. Der er selvfølgelig også områder, hvor legen ikke hører hjemme, men der skal vi så huske at få tænkt både indretning og forskellige scenarier igennem, så den ikke er der ved en fejl, siger Casper Mathiesen.

Hvad er leg og hvorfor er det vigtigt?

- Jeg ser overordnet på leg som en menneskelig præmis. For at kunne fungere som menneske, må der være plads til legen. Leg er til stede i al kreativ tænkning. Fx hvis man bruger ting på en anden måde, end de er tiltænkt – så er kreativiteten i aktion, og så er vi i gang med at lege.

- Spil er også en slags leg – men det kan man kalde tilrettelagt leg. Denne tilgang til leg skal også være en del af BørneRiget. Fx er der lige nu nogle, der ser på, hvordan man kan bruge spil til fx at skabe mere socialisering og aktivitet for indlagte børn og unge.

- Men leg har også et lægefagligt potentiale, som der både forskes og trænes i. Legen kan bruges til at styrke relationen til forældre og til at skabe tryghed hos barnet. Legen kan hjælpe barnet til få en anden forventning til og oplevelse af en undersøgelse og den kan fungere som en hjælp til barnets håndtering af smerte og ubehag eller afledning under langvarige eller ubehagelige procedurer. Sidst men ikke mindst kan legen være en integreret del af behandlingen på mange områder.    

- Det er vigtigt at understrege, at BørneRiget selvfølgelig ikke skal være et cirkus eller det nye Tivoli. BørneRigets kerneopgave er at behandle og helbrede, men jeg tror at alle, der er involverede i det her projekt, er enige om, at legen er et vigtigt parameter at inkorporere. Leg er allerede en del af tankegangen på de fleste af de afdelinger, der skal være en del af BørneRiget, men der er også et kæmpe uudnyttet potentiale.

Hvordan kan man arbejde professionelt med leg i BørneRiget-regi?

- Over de næste år kommer leg til at fylde på alle mulige områder. Vi skal have defineret, hvad vi mener, og hvilke aspekter vi vil fokusere på. Det handler langt hen ad vejen om at få en systematisk tilgang til, hvordan vi arbejder med at designe til leg. Vi vil gerne skabe rum til oplevelse. Men jeg kan ikke designe oplevelsen – jeg kan designe den platform, der skal danne rammen om oplevelsen.

Kan du give et konkret eksempel på dit arbejde?

- Lige nu ser vi fx på ankomstområdet. Her er opgaven ikke at skabe en legeplads i klassisk forstand, men snarere at finde ud af, hvordan man skaber et område, der kan lægge op til valg, interaktion og aktivitet, samtidig med at der bliver plads til det, et ankomstområde normalt skal bruges til. Check-in, overblik osv. Vi indtænker mulighed for rollelege, gemmesteder, platforme, man kan hoppe og kravle på, men hvor der også er mulighed for at kunne lege, hvis man er begrænset bevægelighed, f.eks. kørestolsbruger.

I BørneRiget taler man om at have en legende tilgang. Hvad betyder det?

- Det handler om, hvordan man ser på sin faglighed, det handler om tilgang til mennesker, og det handler om kultur. Så det er i virkeligheden meget bredt. Vi vil gerne sikre en oplevelse, der hænger sammen, uanset om man møder en læge eller en portør. Om man sidder i et venteværelse eller er indlagt. Det fysiske og kulturen skal hænge sammen.

- Det tager lang tid at skabe. Kultur kan ikke bygges eller implementeres. Men det, vi kan bidrage med, er forhåbentlig at skabe nogle rammer, der gør det mere naturligt at have en legende tilgang overalt på BørneRiget. 


Redaktør