Ny konvention for behandling af børn, unge og gravide

​Fælles principper skal afløse de mange forskellige tilgange, så Rigshospitalet fremover ikke opleves som ”10 forskellige kongeriger”.

sammenhæng forløb_570.jpgLedende overlæge Thomas Kofoed, overlæge Hanne Hove og overlæge Thomas Hjuler har sammen med mange andre læger, sygeplejersker og jordemødre været med til at udvikle konventionen og skabe nye patientforløb.  

Når børn, unge, gravide og deres familier kommer til Rigshospitalet, skal de behandles ud fra de samme principper, uanset hvor på hospitalet de kommer, så oplevelsen bliver mere ens og tryg. Det er målet med en ny fælles konvention for behandling af børn, unge og gravide på tværs af Rigshospitalet. Konventionen skal både bruges nu og i det kommende BørneRiget. Merete Lange, direktør for BørneRiget og Centerdirektør for Juliane Marie Centret, forklarer:

- I flere af de brugerundersøgelser, som vi har lavet i forbindelse med forberedelsen af BørneRiget, beskriver patienterne, at det at komme på Rigshospitalet er som at komme til 10 forskellige kongeriger med mange forskellige måder at gøre tingene på. Det kan skabe stor utryghed for patienterne, og det kan vi gøre bedre, for eksempel ved at have de samme vejledninger for smertehåndtering på tværs af afdelinger.

- Konventionen er formet af klinikere, der arbejder med børn, unge og gravide på tværs af Rigshospitalet og direktionen og centerledelser har besluttet, at den skal gælde hele hospitalet. Det synes jeg er enormt positivt, siger hun.

En legende tilgang gør det lettere

Et af de fælles principper i konventionen er, at leg bør være en integreret del af behandlingen af børn, unge og gravide. Det er vigtigt, mener Morten Bøttger, overlæge og børneanæstesiolog i HovedOrtoCentret, som har været med i arbejdet med konventionen:

- Vi er under et enormt produktionspres og arbejder i komplekse flows, som især udfordrer børn og forældre. Derfor er det ekstra vigtigt med nogle rutiner, der inviterer til leg, så børn ikke får følelsen af at lande på en fabrik. I Nordfløjen får vi store og lyse operationsstuer og et venterum med en stor interaktiv skærm, der stimulerer til leg og nysgerrighed.

- Leg omkring og med børnene er helt centralt, gerne ved hjælp af tablets eller de VR-briller kollegerne i BørneSmerteEnheden har udviklet. Adspredelsen bringer familierne gennem en svær dag på en god måde, fortæller Morten Bøttger.
Samarbejde styrket
Arbejdet med at formulere konventionen på tværs af faggrupper, afdelinger og centre har allerede styrket samarbejdet:

- Jeg tror, man vil se en voksende tendens til, at vi samarbejder på tværs af centrene. For eksempel organiserer vi et internationalt kursus sammen med Neuro-, Hjerte- og Juliane Marie Centrets børneanæstesi. Her supplerer vi hinandens fagligheder og løfter på den måde en spændende opgave i fællesskab, siger Morten Bøttger.

Ny konvention -  kort fortalt

  • Konventionen for børn, unge og gravide på Rigshospitalet skal understøtte en fælles kultur og indeholder fem temaer: sammenhæng, legende tilgang, partnerskaber, forskning og faglighed.
  • Den er en del af hospitalets strategiske indsatsområde ”Børnenes Rigshospital” sammen med ”Børn som pårørende” og ”BørneRiget”.
  • Konventionen er er blevet til som en del af udviklingen af BørneRiget, Rigshospitalets nye hospitalsbyggeri til børn, unge og gravide, der åbner i 2025.
  • Over 17 forskellige afdelinger og mere end 50 læger, sygeplejersker, jordemødre og andre faggrupper har i samarbejde med patienter og pårørende været med til at udarbejde den.
  • Hør mere om konventionen og få inspiration til hvordan den kan bruges – kontakt Birgitte Enslev, Udviklingskonsulent i BørneRiget.
  • Læs hele konventionen under udviklingsprojekter

Redaktør