Hjerneskanninger af børn uden bedøvelse?

​De fleste børn kan undgå at blive bedøvet inden en hjerneskanning, uden at billedkvaliteten forringes ved små bevægelser. Det håber et nyt forskningsprojekt på Rigshospitalet at vise.

Vent...

I Danmark og mange andre lande i Europa bedøver man stort set altid børn, der skal gennemgå en hjerneskanning. Dels for at sikre, at barnet ligger stille, så billedkvaliteten bliver så god som mulig, og dels for at mindske barnets angst for skanneren.

Men måske kan man med en mere legende tilgang og nyeste teknologi helt undgå at bedøve børnene uden at billedkvaliteten forringes. Det er hypotesen for et nyt projekt, som forsker og adjunkt i datalogi Melanie Ganz-Benjaminsen fra Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet og Datalogisk Institut ved Københavns Universitet går i gang med i april 2019. 

Projektet er støttet af Elsass Fonden med 3.9 mio. kr. og indgår som en del af forberedelserne til det nye BørneRiget, hvor børn på Rigshospitalet fra 2025 skal samles og behandles.

 - Målet med projektet er at udnytte den nyeste udvikling inden for billedteknologi og en legende, lærende tilgang til børn og behandling. Håbet er, at vi på den måde kan skanne børnene uden bedøvelse og samtidig opnå skanninger af tilstrækkelig høj kvalitet, siger forskningsleder Melanie Ganz-Benjaminsen.

Træning og leg skal forberede barnet på skanning

Melanie Ganz vil undersøge, om man kan træne og forberede børn på hjerneskanninger uden bedøvelse i en øveskanner (mock-up skanner) inden selve skanningen. Målet er, at børnene bliver trygge ved skanneren og ved, hvad der skal ske, så de af sig selv ligger stille og er trygge under hele skanningen, fordi de kender og forstår proceduren.

'Motion tracking device' sikrer god billedkvalitet

Normalt skal børnene ligge helt stille under skanningen, ellers fører det til billeder af dårlig kvalitet, der potentielt kan føre til  fejldiagnostisering. Men hvis børnene kommer til at bevæge sig lidt i skanneren i dette projekt, betyder det ikke noget. Projektet tester også brugen af et 'motion tracking device' i forbindelse med skanningen. Et motion tracking device registrerer den bevægelse, barnet evt. laver, mens det bliver skannet, og korrigerer for bevægelser i de færdige billeder.


Metode kan måske overføres til andre skanninger

Projektet tager udgangspunkt i børn med cerebral parese, fordi denne gruppe af børn ofte får foretaget en hjerneskanning i en MRI skanner (magnetisk resonansbilleder) enten i 10-18 måneders alderen eller i 5-10-årsalderen.

Der fødes omkring 150 børn med cerebal parese  hvert år, og mange af disse har en hjerneskade, som skal diagnosticeres ved en skanning. På grund af deres sygdom kan de have ekstra svært ved at ligge stille. Hvis projektet kan vise en effekt på denne gruppe af børn, vil det derfor let kunne overføres og implementeres på andre grupper af børn, der skal skannes. Det kan eksempelvis være børn med andre neurologiske sygdomme eller udviklingsforstyrrelser, der gør, at de har særligt svært ved at ligge stille.

Implementeres i BørneRiget

Resultaterne af projektet kan bruges, når det nye skannersystem 'Childhood brain damage MRI system, som Elsas Fonden har doneret, bliver installeret i BørneRiget i 2025.

Projektet starter i april 2019 og afsluttes i 2022. Mock up skanneren installeres i Nordfløj 1 i en testperiode, hvor både voksne og børn testes. De børn, der indgår i projektet, er børn med cerebal parese fra BørneUngeKlinikken i Juliane Marie Centret, hvor overlæge Alfred Peter Born er tilknyttet projektet.

Projektet udføres i samarbejde mellem Rigshospitalet og Datalogisk Institut og med støtte fra Elsass Fonden, der arbejder for at forbedre mulighederne for mennesker med cerebral parese og deres pårørende. 

Lignende tiltag

På Kolding hospital har man i de sidste to år udført et lignende projekt om at forberede raske børn bedre på MR skanningerne. Projektet fokuserede på 'Children Centered Care' i form af en interaktiv app til mobiltelefonen, et børneventeværelse med en legeskanner og en børnevenlig dekoration af MR rummet. 

I det nye projekt på Rigshospitalet vil drage nytte af disse erfaringer og bringe viden en step videre ved at fysisk forberede børnene ved hjælp af en mock-up skanner og ved at få muligheden for at korrigere billederne selv, hvis børnene bevæger sig under skannningen uden bedøvelse.

Læs artiklen fra Kolding hospital: Runge SB, Christensen NL, Jensen K, Jensen IE. Children centered care: Minimizing the need for anesthesia with a multi-faceted concept for MRI in children aged 4–6. European journal of radiology. 2018 Oct 1;107:183-7.

For yderligere information om projektet, kontakt.

Projektleder Melanie Ganz-Benjaminsen
Direct: + 45 35 45 67 18
Mail: melanie.ganz@nru.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor