Børn skal lege mere på de danske hospitaler

Ny digital platform samler ideer til at bruge leg i behandlingen af børn og unge på tværs af hospitaler i landet. Målet er at hjælpe børn og unge til at komme bedre igennem alt fra blodprøver til lange sygdomsforløb.

Vent...
Magiske usynlige handsker, sengebordtennis og en digital bamse. Det er eksempler på lege, der kan gøre syge børn og unge mere trygge, når de er indlagt på et hospital. Leg kan nemlig være med til at lette og afmystificere indsprøjtninger, scanninger, genoptræning og anden behandling så patienterne og deres familier hjælpes bedre igennem forløbet.
  
Eksemplerne på leg er samlet på en ny digital platform PlayPedia.dk, som personale, der arbejder med børn og unge, kan bruge, når de ønsker inspiration og ideer.
    


Foto: Lege og aktiviteter på PlayPedia.dk


Børns lyst til at lege er en ressource

- Børn bliver ved med at lege, selvom de er syge eller indlagt på hospitalet. Deres naturlige lyst til leg er en værdifuld ressource, når de skal undersøges eller behandles, fortæller Elisabeth Ginsberg, leder for strategi og innovation i BørneRiget, Rigshospitalets nye hospitalsbyggeri til børn, unge, gravide og deres familier. Hun har været med til at udvikle PlayPedia og forklarer:
 
- På PlayPedia er en af legeaktiviteterne f.eks. ”Mit Følgedyr”, hvor et barn via en app skal følge en bamse igennem en undersøgelse, hvor den skal have taget en blodprøve. Det at tage sig af bamsen er med til at berolige barnet, før det selv skal igennem proceduren. På den måde afdramatiseres noget, der ellers kunne skabe utryghed og stress, og der skabes plads til at være barn i en hospitalsvirkelighed.


Danmark kan blive førende inden for leg og sundhed

De forskellige lege- og aktivitetseksempler, som lige nu ligger på PlayPedia, er samlet ind på tværs af Rigshospitalet fra forskellige faggrupper, der alle er i kontakt med børn og unge i deres arbejde; sygeplejersker, læger, bioanalytikere, radiografer og pædagoger. Nu inviterer Rigshospitalet hele landets børneafdelinger til at medudvikle og benytte PlayPedia.dk

- Legens mulige helbredende effekt er i dag et underbelyst område på verdensplan, men vi ved, at der er rigtig mange gode eksempler på leg med børn og unge på landets hospitaler. Vi har manglet en platform, hvor vi kan samle og systematisere vores viden om leg i behandlingen. Derfor håber vi, at sundhedsfaglige fra hele landet har lyst til at dele deres gode eksempler på, hvordan de inddrager legen aktivt i behandlingen af børn og unge. Samtidig håber vi, at platformen bliver startskuddet til, at vi i Danmark går forrest, når det handler om leg og sundhed i en hospitalskontekst, forklarer Elisabeth Ginsberg. 


Den legende tilgang på Rigshospitalet

På Rigshospitalet er der generelt stort fokus på at integrere leg i behandlingen af børn og unge. For at inspirere kolleger rundt om i landet og internationalt, har hospitalet lavet en række film, der viser, hvordan personalet bruger legen som en del af behandlingen. 


Hovedfilmen om integreret leg på Rigshospitalet

Integreret leg i anæstesien

Integreret leg i BørneUngeKlinikken
 
Integreret leg i Neonatalklinikken

Integreret leg i Klinisk Fysiologisk Klinik

Fakta om PlayPedia.dk:
Platformen er udviklet som en del af klargøringen af BørneRiget, Rigshospitalets nye hospitalsbyggeri til børn, unge og gravide.
Der er lige nu 55 lege på portalen, som er søgbare ift. alder, behandlingssituation og de færdigheder, som legen fremmer.

Fakta om Mit Følgedyr:
Link til at downloade Mit Følgedyr i Google play (gratis)
Link til at downloade Mit Følgedyr i Appstore (gratis)

Fakta om BørneRiget:  
Fakta om BørneRiget – Rigshospitalet, Ole Kirk’s Fond og Region Hovedstaden har indgået et partnerskab om et nyt hospitalsbyggeri til børn, unge og gravide. Ambition om at bruge legen endnu mere aktivt i behandlingen end i dag er ét af de bærende principper i BørneRiget, som åbner for patienter i 2025. Se mere om det nye byggeri og visionen her: 
BørneRigets vision
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor