Dispositionsforslaget er godkendt

​Regionsrådet godkendte den 17. april 2018 dispositionsforslaget for BørneRiget, og dermed er de overordnede rammer for byggeriet, placering af funktioner, størrelse på rum etc. godkendt.

Byggeriet går nu videre til næste fase, som er projektforslagsfasen, hvor totalrådgiver og vi som bygherre arbejder sammen om at udarbejde forslag til, hvordan bygningen mere præcist skal indrettes.

Lever op til visionerne  

Den politiske følgegruppe, som har fulgt processen fra starten, giver dispositionsforslaget følgende ord med på vejen i referatet fra Regionsrådsmødet 

– ”Dispositionsforslaget følger de visioner og principper, der er lagt frem i konkurrenceforslaget, og som netop er grunden til, at 3XN, Arkitema, NIRAS, Kristine Jensens Tegnestue og Rosan Bosch Studio vandt konkurrencen”.  

I referatet kvitterer følgegruppen også for – ”Det store arbejde, som er lagt i at bearbejde dispositionsforslaget i tæt samarbejde med alle parter. Herunder totalrådgiver, bygherrerådgiver, Ole Kirk’s Fond og byggeorganisationen”. 

Planerne for resten af 2018

Projektgruppen vil i efteråret 2018 derfor arbejde videre med at finde ud af, hvordan hvert enkelt rum skal designes, hvilke møbler der skal være i rummet, hvor stikkontakter skal sidde etc. De kommende måneder vil blive brugt i granskningens tegn, hvor brugere i form af medarbejdere, samarbejdspartnere samt patienter og pårørende vil blive inviteret til at se på og vurdere fysiske tegninger og 3D-modeller af de forskellige rum og funktioner. 

Næste milepæl – godkendelse i januar 2019

Målet er, at projektforslaget bliver politisk godkendt i januar 2019, så selve klargøringen til byggeriet på grunden og udbud kan gå i gang i løbet af 2019.Redaktør