BørneRiget skal være et fysisk aktivt hospital

Målet er at fremme forebyggelse og genoptræning og at minimere inaktivitet for patienter, pårørende og personale.
Vi skal fjerne følelsen af at gå i stå, når man er indlagt. En af de ting, vi kan se, har betydning for patienter og deres familier, er oplevelsen af, at man ufrivilligt kan risikere at blive fysisk inaktive. I dag oplever mange, at de er låst fast til deres sengestue med begrænsede muligheder og grunde til at bevæge sig på stuen og ud fra stuen. Fysisk inaktivitet er beviseligt skadeligt for både det fysiske og psykiske helbred og er en medvirkende årsag til en lang række sygdomme. At være fysisk aktiv er derimod sygdomsforebyggende og kan spille en væsentlig rolle i behandlingen.


BørneRiget skal derfor motivere og inspirere til, at patienter og deres familier har mulighed for at forlade sengen, bevæge sig på sengestuen og komme ud på gangene og i fællesområderne. Vi vil derfor forsøge at udvikle nogle destinationer, man kan bevæge sig hen imod med aktiviteter, oplevelser og muligheder for hospitalets brugere.

Udviklingsprojektet ’Bevægelse i BørneRiget’ er første skridt imod at skabe et fysisk aktivt hospital, der fremmer mulighederne for bevægelse og fysisk aktivitet blandt patienter, pårørende og personale. Mulighederne skal kunne tilpasses patientens formåen: eksempelvis fra mindre bevægelser med armene på sengestuen til udfordrende balancegang i fællesområdet. 

Projektet tager udgangspunkt i viden og erfaringer fra Rigshospitalet og skal være med til at udforske nye områder og metoder til at integrere fysisk aktivitet og bevægelse på et hospital. 

I første omgang er der udarbejdet anbefalinger til, hvad BørneRiget skal understøtte og indeholde for at motivere og give mulighed for bevægelse, når man er indlagt som patient, pårørende, og hvordan vi skaber muligheder for en fysisk aktiv arbejdsdag for det kommende personale på BørneRiget. 

Anbefalinger og rapport kan læses under Udviklingsprojektet Bevægelse.Redaktør