BørneRiget skal være et fysisk aktivt hospital

​Målet er at fremme forebyggelse og genoptræning, og at minimere inaktivitet for patienter, pårørende og personale.
Vi skal fjerne følelsen af at gå i stå, når man er indlagt. En af de ting vi kan se har betydning for patienter og deres familier er oplevelsen af, at man ufrivilligt kan risikere at blive fysisk inaktive. I dag oplever mange, at de er låst fast til deres sengestue med begrænsede muligheder og grunde til at bevæge sig på stuen og ud fra stuen. Fysisk inaktivitet er beviseligt skadeligt for både det fysiske og psykiske helbred og er en medvirkende årsag til en lang række sygdomme. At være fysisk aktiv er derimod sygdomsforebyggende og kan spille en væsentlig rolle i behandlingen. 


BørneRiget skal derfor motivere og inspirere til at patienter og deres familier har mulighed for at forlade sengen, bevæge sig på sengestuen, og komme ud på gangene og i fællesområderne, hvor der skal være forskellige aktiviteter og destinationer med oplevelser og muligheder. 

Udviklingsprojektet Bevægelse i BørneRiget er et skridt imod at skabe et fysisk aktivt hospital, der skal fremme mulighederne for bevægelse og fysisk aktivitet blandt patienter, pårørende og personale, med muligheder der kan tilpasses patientens formåen: eksempelvis fra mindre bevægelser med armene på sengestuen til udfordrende balancegang i fællesområdet. 

Projektet tager udgangspunkt i viden og erfaringer fra Rigshospitalet og skal være med til at udforske nye områder og metoder til at integrere fysisk aktivitet og bevægelse på et hospital. 

I første omgang er der udarbejdet anbefalinger til, hvad BørneRiget skal understøtte og indeholde for at motivere og give mulighed for bevægelse når man er indlagt som patient, pårørende og hvordan vi skaber muligheder for en fysisk aktiv arbejdsdag for det kommende personale på BørneRiget. 

Anbefalinger og rapport kan læses under Udviklingsprojektet Bevægelse.Redaktør