BørneRiget i Virtual Reality

​​Jordemødre, sygeplejersker og læger på virtuel rundtur i fremtidens fødeafdeling og børneafdeling på Rigshospitalets BørneRiget, der står færdigt i 2024

Vent...

I uge 41 fik patienter, pårørende, læger, sygeplejersker, jordemødre og andre faggrupper fra Rigshospitalet mulighed for at ’gå rundt i’ fremtidens fødegang og børneafdelinger i BørneRiget, der ellers først findes i virkeligheden om seks år. 

VR som supplement til tegninger i vurderingen af projektforslag

Den virtuelle tur i fremtidens BørneRiget var et led i granskningen af det nuværende projektforslag til byggeriet af BørneRiget. Rigshospitalets og Region Hovedstadens nye hospitalsbygning til børn, unge og fødende samt deres familier.

Tekniske medarbejdere fra Servicecentret fik også mulighed for at tjekke bl.a. el- og vandinstallationerne i BørneRiget. På billedet ses installationerne over loftet i stueetagen.

Granskningen af et projektforslag til et byggeri som BørneRiget foregår traditionelt ved, at repræsentanter fra de relevante personalegrupper gennemgår plantegningerne og kommenterer på, hvilke udfordringer der måtte være i forhold til deres daglige arbejde, set ud fra tegningerne på papiret. 

Det kræver noget træning og oplæring at være i stand til at forstå størrelsesforhold, rumlighed og afstande over en hel afdeling på et papir. Derfor har projektteamet bag BørneRiget denne gang som supplementgranskningen taget personale med ind i en virtuel udgave af BørneRiget, hvor de har fået mulighed for at bevæge sig rundt i hele hospitalet, og opleve hvordan det bliver at arbejde i deres fremtidige afdeling – seks år før BørneRiget åbner. 

Sessionerne foregik over en uge hos samarbejdspartneren Epiito, i en såkaldt ”VR-Cave” – et rum, der ved brug af skærme, projektorer og sensorer skaber et 1:1 billede af, hvordan bygningen kommer til at tage sig ud. Sensorer registrerer bevægelser fra den person, der står mellem skærmene, som ved at pege med armene virtuelt kan bevæge sig fremad, til siden og baglæns rundt i hele bygningen.

Jordemødrene fra Obstetrisk klinik  prøvede kræfter med at bevæge sig rundt i BørneRiget. Her befinder de sig i BørneRigets forhal.  

- Fordelen ved at opleve BørneRiget i 3D er, at man meget bedre forstår, byggeriet kommer til at se ud. Personalet drøfter nogle andre ting, når de bevæger sig rundt i 3D-modellen, end de gør når de kigger på en plantegning rundt om et bord, fortæller arkitekt fra BørneRiget og ansvarlig for granskningen i Virtual Reality, Toke Bie Laugesen.  Når vi på denne måde går på opdagelse i byggeriet, bliver det meget mere tilgængeligt for, at børn også kan være med til at kommentere på, hvad de synes om børnehospitalet – det kan man ikke med en plantegning. Oplevelsen af, at gå rundt inde i rummene, giver et realistisk billede af rumlighed og forståelse af muligheder og udfordringer, forklarer han. Og det giver os arkitekter mulighed for at få feedback på designet fra både patienter, pårørende og personalets synspunkt. Det åbner op for diskussioner omkring arbejdsgange hos personalet, som begynder at se fordele og ulemper ved hospitalets indretning – vel at mærke imens der stadig er muligheder for at tilpasse tegningerne, og ikke først når væggene er rejst, afslutter han.   

Tv2 Lorry var forbi undervejs. Se indslaget her. 

Det videre arbejde med BørneRiget i Virtual Reality

BørneRigets projektteam har adgang til 3D-modellen det næste år, og vil derfor løbende anvende værktøjet i arbejdet med brugerinddragelse, afprøvning af nye arbejdsgange og patientforløb. Det giver desuden mulighed for, at den virtuelle udgave af BørneRiget kan bruges i flere af de udviklingsprojekter, der er i gang. 

Samtidig giver det også flere medarbejdere mulighed for at få et bedre indblik i, hvordan BørneRiget kommer til at se ud og fungere som fremtidig arbejdsplads.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor