Workshop om integreret leg som princip i BørneRiget

I sommeren 2017 satte Ole Kirk’s Fond, Rigshospitalet og Region Hovedstaden sig sammen for at udforske legens muligheder i behandlingen af syge børn og unge.

På en workshop kom deltagerne med input til et legemanifest, som skal sætte retningen for, hvordan leg gøres til en integreret del af BørneRiget – et hospitalsbyggeri i verdensklasse for børn, unge og fødende. Det er der kommet en video ud af, som du kan se her.

Integreret leg som princip i BørneRiget

I 2016 indgik Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk’s Fond et partnerskab om at bygge et hospital i verdensklasse – BørneRiget. En hospitalsbygning, der kan inddrage den nyeste viden om helbredende arkitektur. En bygning, der inviterer til leg, samarbejde og udvikling.

Det er ikke blot et spørgsmål om arkitektur. Det er lige så meget kultur. En kultur der bygger på barnets tilgang til verden. Barnets nysgerrighed og lyst til at lære og lege er udgangspunktet. Et af de bærende principper for BørneRiget er ’Integreret leg’: At gøre legen til en integreret del af BørneRigets design, liv og forløb for at give børn og deres familier den bedst mulige behandling.

BørneRiget skal sætte helt nye standarder for behandlingsforholdene for børn, unge, fødende og deres familier når det står klar i 2024. Læs mere om BørneRigets designprincipper.


Redaktør