Udstilling af forslag til BørneRiget

​​Kom ned i forhallen på Rigshospitalet og se de tre forslag, der er gået videre i konkurrencen om at tegne BørneRiget.Tegningerne til det nye BørneRiget vil være udstillet i forhallen ved hovedindgangen fra mandag den 20. marts og indtil medio april. Udstillingerne viser både de tre forslag i koncepttegninger og bygningen set indefra med rum, inddeling af funktioner og tanker omkring integration af leg og læring.

De tre vindere blev offentliggjort fredag den 10. marts 2017. Er du interesseret i at vide mere om de i alt seks forslag, kan du læse mere i Dommerbetænkningen (se projektmaterialet på BørneRigets hjemmeside). Baggrunden for BørneRiget er, at Rigshospitalet, Region Hovedstaden og Ole Kirk's Fond er gået sammen om at skabe et nyt, innovativt hospital for børn, unge, fødende og deres familier.

Ambitionen er et hospital, som sætter helt nye standarder for behandling. Fredag den 10. marts 2017 rykkede den ambition tættere på end nogensinde, da tre projekter gik videre i konkurrencen om at sætte de sidste streger på et innovativt udviklingshospital for børn, unge og familier fra hele landet. Børn, unge, forældre, sygeplejersker, læger og andre fagfolk har i fællesskab udviklet nogle bærende principper for BørneRiget.

Leg skal være en integreret del af behandlingen, hospitalet skal være designet til børnenes og familiernes hverdag, og de skal have indflydelse på de løsninger, som vælges. En enig bedømmelseskomite har valgt at udpege de tre forslag som vindere af projektkonkurrencen.

Læs mere om de tre forslag på www.rigshospitalet.dk/boerneriget


Redaktør