PICU – BørneRigets samlede børneintensive enhed

​BørneRiget ønsker at optimere patientens oplevelse i forbindelse med behandlingen ved at etablere en samlet børneintensiv enhed.

​Fire centre og fem klinikker deltager i dag i behandlingen af kritisk syge børn. Klinikkerne er opdelt efter lægelige specialer og efter børnenes alder. Der er i dag et samarbejde mellem de for­skellige klinikker, der tilbyder intensiv terapi til børn, og et barn kan under en indlæggelse på Rigshospitalet snildt være indlagt på to-tre forskellige intensive klinikker. En tredjedel af børn og unge er i dag indlagt på voksenafdelinger.

Der skal tænkes nyt og udfordrende i forhold til det eksisterende, så det nye hospital, som vil stå færdigt i 2024, kan skabe banebrydende rammer for behandling, forskning og uddannelse. Med etableringen af BørneRiget foretager vi et fagligt paradigmeskift, hvor vi samler alle intensive børn mellem 0 og 17 år i en ny børneintensiv enhed for at styrke kvaliteten af behandlingen og forbedre brugeroplevelsen. En samling af alle børn i et børneintensivt område vil betyde, at Rigshospitalet kan styrke behandlingen af de syge børn og unge, fordi alle specialer vil være til stede - både specialister i børn og specialister fra grundspecialerne samtidig med, at den tætte kobling til voksenspecialerne i moderhospitalet bevares. Familierne vil samtidig opleve mere enkle forløb, fordi specialisterne kommer til barnet og ikke omvendt. 


Der er tre grundlæggende præmisser for den nye børneintensive enhed:

  • Alle intensive børn mellem 0 (> 28 dage) og til og med 17 år på Rigshospitalet samles i én enhed
  • Den nye hospitalsbygning kan rumme, at alle specialister kommer til patienten og ikke omvendt
  • Børnenes leg og læring skal være aktiv del af behandlingen og en integreret del af hverdagen

Processen med at udvikle den nye børneintensive enhed er i gang. Det faglige fundament er langt og i 2018 igangsættes planlægning af uddannelsesforløb for læger og sygeplejersker.

Under fanen Delprojekter kan du læse mere om den nye PICU. Her vil der også være mulighed for at læse det uddybende kommissorie for PICU-arbejdsgruppen og arbejdsgruppens faglige anbefalinger (pdf, åbner i ny fane).  

Redaktør