DTU-studerende og BørneRiget samarbejder om patientoplevelsen

​60 studerende fra Innovation, Design & Entrepreneurship har som led i deres studie besøgt Rigshospitalet for at skabe idéer til bedre brugeroplevelser i fremtiden.
Som en del af projektet omkring designprincippet Den gode rejse (se Designprincipper) i BørneRiget, og målet om at udvide samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, har projektorganisationen i BørneRiget indledt et samarbejde med Innovation, Design & Entrepreneurship uddannelsen på DTU. 

De studerende blev indført i Rigshospitalets nuværende kvaliteter og udfordringer samt i BørneRigets visioner, designprincipper og det faglige paradigmeskifte (læs mere om paradigmeskiftet under delprojektet Pit-stop), af BørneRigets logistikkonsulent Kristian Bille og arkitekt Toke Bie Laugesen

På besøgsdagen var der et flot opbud af afdelinger på Rigshospitalet, der stillede op til at give de studerende en rundvisning på Juliane Marie Centret: Fødsels-, Svanger- og Børneafdelingerne samt Diagnostisk Center og Anæstesi- og Operationsklinikken viste rundt. Rundvisningen gav et indblik i, hvordan patientforløbet foregår i dag, og var en god mulighed for de studerende til at stille spørgsmål til de læger og sygeplejersker, der har tæt patientkontakt til daglig. Tak til alle jer der bidrog til, at de studerende fik gode input til deres opgave!

De studerende udstiller og præsenterer deres resultater og forslag til en forbedret patientrejse i BørneRiget i december. Redaktør