Den gode søvn i fokus på BørneRiget

Et nyt delprojekt undersøger, hvordan vi kan forbedre patienter og pårørendes mulighed for at få en god nats søvn, mens de er indlagt på hospitalet.

Som en del af designprincippet Designet til hverdagen sigter Projekt Søvn og Lys på at forbedre betingelserne for den gode søvn for patienter, pårørende og personale, herunder at skabe ny viden om patienternes søvn på hospitalet.

Søvn er en kompleks fysiologisk og adfærdsmæssig proces, som er essentiel for hvile, vedligeholdelse, helbred og overlevelse. God og tilstrækkelig søvn er af afgørende betydning for vores velbefindende fysiologisk og psykologisk. Ikke mindst når man som patient og familie på Rigshospitalet står i en sårbar situation. 

Undersøgelser foretaget gennem interviews og spørgeskemaer har kastet lys over, hvilke faktorer der i dag påvirker søvn på Rigshospitalet, og det er tydeligt, at det er et område, hvor vi kan gøre det meget bedre. 

Resultaterne viser blandt andet, at patienter og pårørende sover mindre, vågner oftere og generelt ikke føler sig udhvilede under indlæggelser. Især lys, støj fra maskiner, andre patienter og personale er væsentlige faktorer, der påvirker nattesøvnen. Resultaterne er blevet koblet til et litteraturstudie om søvn for børn, unge og gravide. Det fremgår, at evidensen for betydningen af lys, lyd og dufte, som elementer i hospitalsarkitektur, der understøtter behandling og trivsel for patienter er voksende. 

Arbejdet med at forbedre søvnen på hospitalet udvikler sig løbende frem mod åbningen af BørneRiget i 2024. Projektet har etableret samarbejde med Poul Jennum, overlæge, professor dr. med. på Søvnlaboratoriet på Rigshospitalet, og forventer indgåelse af samarbejde med kompetencer indenfor lys-forskning. I den udstrækning, det er muligt, vil udvalgte isolationsstuer være et objekt for en designintervention. Dels fordi patienter og familierne har tvungent ophold på sengestuen igennem længere tid, hvilket muliggør måling af effekten og fordi rummet, som det forefindes i dag, er præget af støj fra ventilation, dårligt lys og mangelfuld mørkelægning.

Følg med i udviklingen under delprojektet Sund Bygning.Redaktør