BørneRiget i Mandag Morgen

​​Tidsskriftet Mandag Morgen bringer længere artikel omkring BørneRiget og anvendelse af crowdsourcing i forbindelse med projektet ”De første ti minutter” på Rigshospitalet.

BørneRiget har i de sidste par måneder arbejdet med at gøre forberedelse, ankomst og modtagelse til den nye fløj på Rigshospitalet så god som mulig. Læs mere om undersøgelsen af ankomst og modtagelse.

Crowdsourcing

Som en del af idéudviklingen er der gennemført en online konkurrence, hvor deltagere fra hele verden har kunnet bidrage med forslag til, hvordan vi skaber den bedst mulige oplevelse i den nye hospitalsfløj. 

Metoden, hvor man opstiller en given udfordring til et relevant netværk af mennesker, kaldes ”crowdsourcing”, er udviklet i USA og Canada, hvor den anvendes i ministerier og andre offentlige institutioner. 

Metoden er stadig ny i Danmark og i sundhedsvæsenet og hænger derfor godt sammen med BørneRigets vision om at bidrage til at forny og udvikle sundhedsvæsenet i Danmark.

Ny tilgang til innovation

Bent Ottesen kommer i artiklen nærmere ind på, hvordan inddragelse af faggrupper og kompetencer, som ligger langt fra hinanden er med til at skabe radikalt anderledes forslag til innovation i sundhedsvæsenet, hvilket er et vigtigt instrument i det udviklingsarbejde, som BørneRigets lige nu er midt i.

Interview i Mandag Morgen

Projektdirektør Bent Ottesen og projektleder Anne-Mette Termansen er blevet interviewet til to artikler, som du kan læse på Mandag Morgens hjemmeside:Redaktør