BørneRiget – hvor langt er vi kommet?

​At bygge verdens bedste hospital til børn, unge og fødende tager tid. Få et indblik i, hvad der sker i øjeblikket og hvor langt vi er i processen.

Den 10. marts blev de tre vindere af projektkonkurrencen udpeget. Siden har Rigshospitalet været i forhandling med de tre arkitektteams.

Forud for hvert møde har projektteamet i BørneRiget modtaget et revideret forslag fra holdene. De reviderede forslag er blevet gransket nøje sammen med patienter, pårørende, personale og specialister fra Rigshospitalet. Kommentarerne fra brugerne er efter hvert møde afleveret som et notat til hvert af de tre hold. Holdenes opgave har været at indarbejde vores kommentarer i deres reviderede projektforslag til det efterfølgende møde.

Under forhandlingsmøderne går man i dybden med at se på, hvordan logistikken er tænkt ind i hvert af de tre forslag, hvordan leg er indarbejdet i bygningen, hvordan operationsafsnittet, ambulatorierne og intensivafsnittene er placeret i forhold til hinanden og ja sågar om affaldsskaktene på hver etage er placeret rigtigt.

Når styregruppen for BørneRiget får de endelige forslag den 21. juni vil projekterne have ændret sig på flere områder, i forhold til de forslag, der blev præsenteret kort før jul 2016.

De endelige projektforslag, som afleveres i juni, vil blive gransket en sidste gang. Herefter vil styregruppen for BørneRiget og bedømmelseskomiteen evaluere de tre forslag og indstille en vinder. Vinderen vil blive offentliggjort ved et større arrangement på Rigshospitalet onsdag den 23. august 2017, hvor alle er velkomne. Følg med i Rigshospitalets kalender mht. tid og sted.

Når den endelige vinder er udpeget, går vinderholdet i gang med at tegne bygningen færdig, og dermed er det sidste mulighed for at komme med ændringer.

De sidste muligheder for input foregår i flere step, hvor projektet gradvist bliver mere og mere detaljeret. Den første del af fasen har en intensiv inddragelse af brugere af alle slags: Patienter, pårørende, personale og specialister inden for design, teknik og logistik. I sidste step gennemarbejder arkitekter og ingeniører hele bygningen på baggrund af al den viden, de har indhentet fra brugerne.

Følg med i udviklingen her på siden, og tilmeld dig til 'Nyheder fra BørneRiget', hvis du vil holdes opdateret.

Husk desuden, at du stadig kan se de tre tilbageværende projekter i vores udstilling i Rigshospitalets forhal, og du kan følge med i alle delprojekter via BørneRigets hjemmeside.


Redaktør