BørneRiget er gået ind i en ny fase

Med valget af 3XN som totalrådgiver bevæger projektet sig nu ind i dispositionsforslagsfasen.

​Den 1. september 2017 var den officielle ”Dag 1” i byggeriet af BørneRiget. Med udnævnelsen af 3XN som totalrådgiver og Arkitema, Kristine Jensens Tegnestue, NIRAS og Rosan Bosch som underrådgivere den 23. august er vi nu i gang. Forudsætningen for succes er, at projektorganisationen får et tæt og godt samarbejde mellem Rigshospitalet, Center for Ejendomme og Totalrådgiver. Dialogen er startet op på en god måde for de næste 7 års tætte samarbejde.

Vi er nu gået i gang med dispositionsforslagsfasen, som løber fra oktober 2017 til februar 2018.

Dispositionsforslaget skal indeholde en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner i bygningen, bæredygtighed og herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper samt overvejelser om drift og vedligehold. Dispositionsforslaget skal godkendes i styregruppen og i regionsrådet. Brugerinddragelse i dispositionsforslagsfasen

Involvering af personale, patienter og familier er essentielt i denne fase, for at få afklaret de vigtigste krav og ønsker – hvilke streger skal laves om på tegningerne, hvad skal der tegnes ind i bygningsstrukturen og er der nogle rum der skal flyttes eller nye rum der skal med. Involvering af brugerne skal kvalificere de valg og beslutninger centerdirektøren træffer i denne fase, og det er derfor vigtigt at få alle, der skal bruge bygningen, inddraget i processen. I BørneRiget indkaldes der i denne periode løbende til møder med de relevante brugere som har viden om de bestemte afdelinger og rum der nu bliver detaljeret. Mod slutningen af fasen afholdes endnu engang en større granskning af det reviderede bud fra totalrådgiver, hvor der sammen med brugerne bliver gået i dybden med om alle funktioner ligger rigtigt, om rummene er store nok, om de er placeret rigtigt og så videre. 

Granskningen som afholdes i januar 2018 markerer slutningen af dispositionsforslagsfasen og er udgangspunktet for den efterfølgende projektforslagsfase, hvor de endelige tegninger og specifikationer for BørneRiget bliver udarbejdet.

Selve byggeriet af BørneRiget vil begynde i efteråret 2020.    Redaktør