Prækvalifikation for opførelse af BørneRiget er afsluttet

Rigshospitalet har gennemgået alle de modtagne anmodninger om prækvalifikation. Seks hold er indbudt til at afgive tilbud. Den endelige vinder af projektkonkurrencen udvælges i august 2017.

Opførelsen af BørneRiget giver en unik mulighed for at skabe en bedre bruger-oplevelse, funktionalitet og integration af behandling, forskning og uddannelse.

Ambitionen er at skabe verdens bedste hospital for behandling af børn, unge, fødende og deres familier. Med projektet ønsker vi en bygning, der understøtter børn og deres familier, når de er på hospitalet, og et byggeri, som er tættere på børn, unge og fødendes følelser og behov end noget andet byggeri.

Målet er at skabe et byggeri, der kan tjene som et »center of excellence«, hvor behandling og pleje er tænkt ud fra familiens perspektiv og ud fra børns og unges evne til at lege og lære som en aktiv del af et patientforløb.

Det samlede projekt rummer i alt 58.660 bruttokvadratmetre med et samlet budget på 1,365 mia. kr.

Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-076110 blev offentliggjort den 15. juni 2016. 

Ved fristens udløb den 5. september 2016, var der indkommet 15 anmodninger om prækvalifikation.

6 teams skal afgive tilbud

Følgende seks teams er efter prækvalifikationen indbudt til at afgive tilbud:

 

  • 3XN A/S som totalrådgiver med Arkitema Architects, ALETICA og Kristine Jensens Tegnestue som underrådgivere
     
  • Building Design Partnership Limited, som totalrådgiver med Gottlieb Paludan Architects og Art In Site Ltd. som underrådgivere

  • Henning Larsen Architects A/S som totalrådgiver med COBE, Søren Jen-sen Rådgivende Ingeniørfirma, Royal Haskoning DHV og Gemeinschaft A/S som underrådgivere

  • Konsortiet Børneriget Design Group bestående af PLH Arkitekter, Nickl & Partner, Amstein + Walthert og ISC Rådgivende Ingeniører A/S med Balslev Rådgivende Ingeniører, Marianne Levinsen Landskab ApS og Steensen Varming ApS som underrådgivere

  • Konsortiet Schmidt Hammer Lassen Architects K/S og MOE A/S med TREDJE NATUR, CREO ARKITEKTER, Keingart og Smith Innovation som underrådgivere

  • Aarhus arkitekterne a/s som totalrådgiver med BIG Bjarke Ingels Group, Sweco Danmark A/S, Schønherr, Dr. David Whitebread, Cambridge Uni og FORREC Ltd, som underrådgivere.

Yderligere information

Bent Ottesen
Projektdirektør 'BørneRiget'
Tlf. 3545 4769
E-mail: bent.ottesen@regionh.dk

Sophie Hæstorp Andersen (S)
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden
Kontaktes via pressevagten, tlf.: 70 20 95 88

 

Fakta om BørneRiget

'BørneRiget' er arbejdstitlen på en ny fløj på ca. 58.000 m² på Rigshospitalets matrikel i samarbejde med Region Hovedstaden og OLE Kirk's Fond. Bygherrefunktionen er organiseret under Direktionen på Rigshospitalet med hospitalsdirektøren som projektansvarlig. Her varetages den samlede udvikling og drift af projektet.

Den daglige styring af projektet er forankret i projektorganisationen, der ledes af projektdirektøren. Det er projektorganisationens ansvar at sikre en systematisk, veldokumenteret og værdiskabende gennemførelse. Projektorganisationen deltager i en række netværk og samarbejder på tværs af nybyggede mor-barn hospitaler i USA, Canada, Australien, Europa og Norden. 

Læs mere om projektet på https://www.rigshospitalet.dk/boerneriget

 

 

 

Redaktør