Tidsplanen

BørneRiget vil efter planen stå færdig i 2025.

Klik for at se tidsplanen for byggeriet (billede, åbner i ny fane)

Uddybende forklaring

Ovenfor ser du den overordnede tidsplan for projekt BørneRiget.

I starten af 2025 vil bygningen blive taget i brug, og personalet vil tage imod den første patient. Forud for dette går omtrent otte års udviklingsarbejde som bliver uddybet her.

Konkurrence

Konkurrencen om at tegne BørneRiget blev sat i gang d. 15. juni 2016 med deltagelse af seks konsortier fra Danmark og udlandet. Tre hold gik videre til 2. runde og d. 23. august 2017 blev konsortiet bestående af 3XN, Arkitema, Niras, Kristine Jensens Tegnestue og Rosan Bosch Studio udnævnt som vindere. Se billeder og læs mere om projektet her.

Tegning af bygningen

Efter udvælgelse af vinderprojektet tager det omkring to år at tegne den 60.000 m2 store bygning færdig. Det foregår i flere step, hvor projektet gradvist bliver mere og mere detaljeret. Den første del af tegnefasen har en intensiv inddragelse af brugere af alle slags: Patienter, pårørende, personale og specialister inden for design, teknik og logistik.

Dette sker samtidig med, at arkitekterne og ingeniørerne beskriver løsningerne i detaljer og sammen med brugerne sikrer, at løsningerne understøtter de aktuelle behov. I den sidste del af tegnefasen gennemarbejder arkitekter og ingeniører hele bygningen på baggrund af al den viden, de har indhentet fra brugerne.

Byggeri og udbud - 4 år

Der er afsat knap fire år til selve byggeriet. De fire år omfatter både udbud og valg af de entreprenører, der skal bygge bygningen og organisere byggeriet. Den første tid på byggepladsen går med at rigge det hele til og få stillet kranerne op, og der er ikke meget synlig aktivitet. Efter et lille års tid begynder det at gå hurtigt, når betonelementerne og facaden sættes op. Den sidste tid af byggeriet vil det meste foregå indendørs, og der er ikke meget at se udefra.

Klargøring

En klargøring betyder i denne sammenhæng, at man installerer og tester udstyr i eksempelvis operationsstuerne, sætter møbler og it-udstyr op, tester elevatorer og logistikudstyr, så alt er klart til at modtage patienter, pårørende og personale.

I klargøringsperioden vil personalet også træne arbejdsgange i bygningen, både i forhold til at vide, hvor rent og urent er placeret, hvordan man kommer rundt i huset og er godt forberedt på forskellige dagligdagsrutiner samt akutte og mindre akutte situationer.

 

Redaktør