Anæstesi- og Operationsklinikken i Center for Kræft og Organsygdomme

Vores klinik består af tre afsnit for henholdsvis bedøvelse, operation og opvågning. Vi informerer patienter om bedøvelse og faste før operation. Vi bedøver patienter, og vi bidrager til at alle operationspatienter får et sikkert og ukompliceret operationsforløb.