M42 - Geriatrisk sengeafsnit

​M42 er et geriatrisk døgnafsnit under Medicinsk afdeling. ​Her indlægges ældre medicinske patienter med et blandet sygdomsbillede, hvor akutte og kroniske sygdomme er kombineret med svækkelse, tab af funktionsevne og deraf problemer med at klare sig i dagligdagen. ​

Afsnit M42 er et døgnafsnit med plads til 21 geriatriske patienter.

Patienterne her er ofte indlagt i ca. 14 dage. Herefter forventes udskrivelse til eget hjem, eventuelt med opfølgning i geriatrisk ambulatorium.

Den geriatriske vurdering i afsnit M42 omfatter:

 • udredning og behandling af sygdomssymptomer
 • medicingennemgang og medicinjustering
 • ernæringstilstand
 • fysisk funktionsniveau (gangfunktion, balance og styrke)
 • kognitiv funktion (hukommelse og opfattelsesevne)
 • følelsesmæssig funktion (stemningsleje og angst)
 • dagligdagsaktivitete​r (selvstændighed i fx personlig pleje, spisning, toiletbesøg)
 • sociale forhold: behov for hjælpemidler og hjælpeforanstaltninger

Undersøgelse og behandling foregår i tæt samarbejde mellem følgende fagpersoner: 

 • ​læger
 • sygeplejersker
 • social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere
 • fysioterapeuter
 • ergoterapeuter
 • sekretærer

​Planen for behandlingen og eventuelle ændringer tilrettelægges i samarbejde mellem dig og disse fagpersoner. Dette foregår på stuegangen.

Genoptræning

Under indlæggelsen vil du modtage genoptræning for at sætte dig i stand til bedst muligt atter at klare dagligdagen i de hjemlige omgivelser. En meget vigtig del af genoptræningen er daglige gøremål som for eksempel at

 • komme ud af sengen
 • vaske sig
 • klæde sig af og på
 • spise maden ved fælles bord

Det er godt at have sko med hælkappe til træningen og færden i afdelingen i det hele taget, løse bukser og/eller træningstøj.

Genoptræningen foregår på flere måder, dels som individuel træning og holdtræning med fysioterapeuter og ergoterapeuter, dels tilrettelægges den daglige pleje og behandling efter metoder, der tilgodeser genoptræningen for den enkelte patient.

Dine pårørende er velkomne til at være med, når du ønsker det, og det kan indpasses i træningen.

Samtaler

Du og/eller dine pårørende kan have behov for uddybende samtaler med en læge. Disse samtaler planlægges efter nærmere aftale med personalet i afsnittet.

Udskrivelse

Når din sygdom ikke længere kræver lægelig behandling, vil udskrivelse blive planlagt i samarbejde med dig. Derudover kan følgende deltage: Pårørende, den kommunale hjemmepleje, afdelingens personale (kontaktpersoner) og terapeuter. 

For at få udskrivelsen planlagt, kan der være behov for en hjemmeplejekonference, hvor alle involverede deltager. Der vil ved udskrivelsen blive taget stilling til videre træningsbehov i din hjemkommune.

Ledelsesteam

Afsnittet ledes af afdelingssygeplejerske Camilla Jellesmark og specialeansvarlig overlæge Hanne Elkjær Andersen.

Redaktør