​​

M31 - Kardiologisk sengeafsnit

​M31 er et hjertemedicinsk døgnafsnit under Medicinsk afdeling. På afsnittet har vi​ plads til 20 hjertepatienter, alle 20 senge er overvåget. Vi behandler også patienter for blodprop og vand i lungerne.

M31 er et hjertemedicinsk sengeafsnit. Her indlægges patienter med lidelser som eksempelvis
  • blodprop i hjertet (akut myokardieinfarkt)
  • hjertekrampe (angina pectoris)
  • vand i lungerne (lungeødem)
  • rytmeforstyrrelser i hjertet (arytmier)
  • hjertesvigt
  • udposning på hovedpulsåre (aorta aneurisme)
  • blodprop i lunge (lungeemboli)

Patienter på hjerteafsnittet kan efter udskrivelsen følges i ambulatoriet på M41.

Afsnittet henviser også patienter til Rigshospitalet og Gentofte Hospital til KAG (koronararteriografi, PCI (ba​llonudvidelse af hjertekransårer) og bypassoperation.

Ledelsesteam

Afsnittet ledes af afdelingssygeplejerske Annette Koldborg Andersen og specialeansvarlig overlæge Britt Falskov.


Redaktør