Patientskoler

​På Medicinsk afdeling tilbyder vi diabetesskole, hjertekursus og KOL-rehabilitering​.

​​Klik på den patientskole,​ du ønsker at læse om​ eller scroll ned på siden

​​Diab​etesskole​

På Medicinsk afdeling afholder vi gratis kurser for patienter med diabetes. Her kan du læse om kursets indhold og formål samt finde kontaktoplysninger, hvis du ønsker at deltage eller høre mere o​m kurset.

Diabeteskursus – et tilbud til dig

Diabeteskurset er et tilbud til dig som diabetiker, der ønsker mere viden om sygdommen og dens behandlingsmuligheder. Jo mere viden du har, des større mulighed har du for at leve et godt liv med diabetes.

Hvordan bliver jeg henvist?​

Som diabetiker kan du blive henvist til diabetesskolen via din egen praktiserende læge, som skal sende en henvisning til Medicinsk Ambulatorium.

Formålet med kurset

 • Større viden om sygdommen.
 • Større viden og praktiske færdigheder i forhold til diabeteskosten.
 • Bedre mulighed for at kunne regulere din diabetes efter dagligdagen.
 • Mulighed for at øge din livskvalitet på trods af diabetes.
 • At forebygge senkomplikationer.

Undervisningens indhold

Hvad er diabetes og hvilke konsekvenser har sygdommen for dit helbred?

Diabeteskosten
Hvad er mest hensigtsmæssigt at spise?
Hvordan læser jeg varedeklarationer og tilbereder maden?

Motion
Hvorfor skal jeg motionere og hvordan?
Hvilken form kan jeg vælge?

Kom​plikationer
Hvilke komplikationer ses ofte?
Hvordan forebygges de?

Rygning
Hvilke påvirkninger har tobakken på mit helbred?
Hvilke hjælpemuligheder er der ved rygeophør?

Behandling
Hvornår vælges tabletbehandling?
Hvilken virkning har de forskellige præparater?
Hvad skal jeg være opmærksom på?

Kontrol
Hvad kan jeg selv være opmærksom på?
Hvad ser lægen efter?
Hvad betyder de prøver, der tages?

At leve med diabetes
Hvordan forholder jeg mig når jeg skal til fest?
Hvad gør jeg i forbindelse med rejser og ved sygdom?

Sociale love
Hvilke tilskudsregler er gældende?

Hvem underviser på skolen?

Diabetessygeplejersken og diætisten står for undervisningen.​

Undervisningens omfang

Undervisningen er opbygget, så alle kan deltage. Du behøver ikke have specielle forkundskaber for at være med - blot en interesse i at lære mere om diabetes.

Diabeteskurset forløber over 4 dage fordelt som1 eftermiddag om ugen i 4 uger og foregår i Medicinsk Ambulatorium på Rigshospitalet - Glostrup. 
Mødetid fra kl. 13.30 – 16.00.  Vi kører med hold á max. 12 personer ekskl. pårørende. Du må gerne tage et medlem af din familie med.

Transport

Såfremt du ikke selv er i stand til at transportere dig til og fra hospitalet , skal du som udgangspunkt selv sørge for kørsel til behandling. Hvis du mener, du er berettiget til kørsel, skal du henvende dig til afdelingen ellers skal du bestille kørsel hos Kørselsservice Syd på 38 69 70 00 på hverdage kl. 8-16.

Opfølgning

Ca. 3 måneder efter kurset, vil vi bede dig møde til lægesamtale i vores ambulatorie forudgået af blodprøver.​​


​Hjertekursus​

Hvad er et hjertekursus?

Hjertekursus er et kursus for patienter, som har været indlagt med iltmangel i hjertemusklen (iskæmisk hjertesygdom)

Hvem kan deltage?

Hvis du har været indlagt med iskæmisk hjertesygdom, får du tilbud om deltagelse i hjertekursus, og du er velkommen til at tage en pårørende med.

Formålet med hjertekurset

 • at forbedre patientens funktionsniveau
 • fjerne eller mindske aktivitetsrelaterede symptomer
 • minimere graden af invaliditet
 • gøre det muligt for patienten at vende tilbage til en personlig tilfredsstillende rolle i samfundet.

Hvem underviser på kurset?

Kurset varetages af sygeplejersker, læger, diætister og fysioterapeuter som er tilknyttet Kardiologisk sengeafsnit M31 og Kardiologisk Ambulatorium M41

Kursusomfang

4 gange undervisning på hold af 6-10 personer.

​Transport

Såfremt du ikke selv er i stand til at transportere dig til og fra hospitalet , skal du som udgangspunkt selv sørge for kørsel til behandling. Hvis du mener, du er berettiget til kørsel, skal du henvende dig til afdelingen ellers skal du bestille kørsel hos Kørselsservice Syd på 38 69 70 00 på hverdage kl. 8-16.​​


​Kol-rehabili​tering

Hvad er Kol-rehabilitering?

Kol-rehabilitering er et tilbud til patienter med sygdommen kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Hvad er KOL?

Antallet af personer, der rammes af sygdommen kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) stiger for hvert år. KOL er en lungesygdom, hvor patienten har en permanent nedsat lungefunktion og derfor har svært ved at trække vejret.

I Danmark er mere end 340.000 mennesker ramt af KOL. Der er således andre mennesker, der har erfaring med at leve med sygdommen. 

Læs mere på følgende hjemmesider:

På patientportalen "Grib om livet" findes en række film, hvor ligesindet fortæller om deres liv med KOL. 

Hvordan bliver jeg henvist?

 • hvis du har været indlagt
 • hvis du er patient i lungeambulatoriet
 • hvis du kontakter din egen læge, der sender en henvisning til lungeambulatoriet

Hvem underviser og hvad foregår der til træningen?

Du træner hver gang under vejledning af fysioterapeut og sygeplejerske.

Træningen omfatter opvarmning, styrketræning, konditionstræning, gangtræning og

udspænding.​

Herudover får du undervisning i

 • At leve med KOL.
 • Hvordan dine lunger er opbygget, og hvordan de fungerer.
 • Hvad der kan være årsag til din sygdom.
 • Hvordan din indåndings-medicin virker, og hvordan du bruger den korrekt.
 • Rygestop.
 • Hvad du kan gøre, hvis du har en forværring i din sygdom.
 • Vejrtrækningsteknikker samt teknikker i at hoste mere effektivt.
 • Kostvejledning.
 • At håndtere åndenød og angst  

Rehabiliteringens omfang

Vejledning, træning og undervisning 2 gange pr. uge (á 1,5 time) i 12 uger.​

​Transport

​Hvis det er nødvendigt, er der mulighed for transport.​​Redaktør