​​​

Indlagte patienter

​​Information til indlagte patienter og pårørende.

De fleste patienter, som indlægges i medicinsk afdeling M, indlægges akut.

I Akutklinikken har afdelingen speciallæger som sikrer, at du som patient får den rigtige diagnose og bliver indlagt på det rigti​ge sengeafsnit.

Når der er skrevet journal ved den vagthavende læge, bliver du transporteret til sengeafsnittet. Har du akut sygdom, hvor behandling skønnes at være af kort varighed, forbliver du i Akutklinikken.

Er du akut indlagt hjertepatient, flyttes du direkte til M31.​

I samråd med 1. reservelæge/​overlæge og sygeplejersker bliver der indenfor det første døgn lagt en plan for din behandling og pleje.
​Du er altid velkommen til at​ have en pårørende med ved lægesamtaler.​

Medicinsk afdeling M har 3 sengeafsnit:

Ved udskrivelsen

Du informeres om hvordan den videre behandling skal foregå.

Din praktiserende læge vil senest 3 dage efter udskrivelsen modtage en besked om de foretagne undersøgelser og den iværksatte behandling.​

Information til pårørende

Der er fri besøgstid. Men det kan ske, at personalet beder dig undgå bestemte tidsrum, da vores patienter skal have ro til vask, diverse undersøgelser, hviletid og eventuelt træning. Men som udgangspunkt er du altid velkommen.

Læs mere om hospitalets besøgstider.

Redaktør