Akutklinikken

Find information om Akutklinikken.​

Når du kommer til Akutklinikken 

Sygeplejersken og sekretæren vil oftest være orienteret om din ankomst af den indlæggende læge eller af 1813, og vil have taget forholdsregler afhængig af din sygdom og tilstand.

Du bedes scanne dit sundhedskort ved ankomst til Akutklinikken eller henvende dig i Akutklinikkens reception, hvor du vil blive mødt af en sekretær, som registrerer dig og noterer vigtige oplysninger.

Hvis du af 1813 er blevet henvist til vores behandlerspor, vil du blive bedt om at tage plads i vores venteværelse og behandlersygeplejersken eller lægen vil indkalde dig, når det er din tur.

Hvis du er henvist af 1813 til vurdering eller til indlæggelse af din egen læge, skal du også registreres af sekretæren, men derefter bliver det vurderet af en sygeplejerske, om du kan vente, kan behandles i vores behandlerspor eller om du skal tilses af en læge med det samme.

Akutklinikken har åbent alle dage fra kl. 7-22. Du skal dog altid ringe til den døgnåbne akuttelefon 1813 inden henvendelse. Har du et akut behov, skal du altid ringe 112.

Ventetid

Du vil fra 1813 have modtaget besked om ventetiden. Du skal være opmærksom på, at ventetiden kan ændre sig afhængig af travlheden, ved akutte alvorligt syge patienter, eller hvis din tilstand ændrer sig. Vi beder dig henvende dig i receptionen, hvis du i ventetiden bliver dårligere.

Vi beder om forståelse og tålmodighed i et til tider travlt og overfyldt venteværelse. Vores personale arbejder så hurtigt og professionelt som de kan, for at sikre en god behandling og den kortest mulige ventetid.​

Afhængig af din henvisningsdiagnose, din tilstand og mulighederne i Akutklinikken, kan du enten vente i vores opholdsrum, blive tilbudt en seng i et behandlingsrum eller på gangen.

Undersøgelse

Kontaktsygeplejersken, der har ansvaret for dit forløb i Akutklinikken, vil så hurtigt som muligt modtage dig og spørge til din sygehistorie og konkrete symptomer m.v. samt måle forskellige værdier som eksempelvis blodtryk og puls.

Herefter vil du blive undersøgt af en læge eller sygeplejerske fra det speciale, din sygdom hører under. Derudover vil du muligvis få taget blodprøver, røntgenbilleder eller andre undersøgelser samt modtage indledende behandling alt efter, hvordan du har det.

Indlæggelse

Alt efter hvilken behandlingsplan lægen lægger for dig, vil du enten blive indlagt på stationært sengeafsnit, henvist til et ambulatorium eller blive sendt hjem til opfølgning hos din egen læge efter endt behandling.

Under hele forløbet i Akutklinikken vil kontaktsygeplejersken og lægen holde dig orienteret om og inddrage dig i beslutninger om behandlingsforløbet, planen og prognosen, årsager til eventuel ventetid med videre.

Besøgstid i Akutklinikken

Der er fri besøgstid for de pårørende, men kontakt en sygeplejerske ved ankomst til Akutklinikken.

Vi beder de besøgende tage hensyn til de patienter, der har brug for ro og søvn. Vi kan se os nødsaget til at bede pårørende opholde sig i venteværelset.​

Redaktør