Uddannelse i afdelingen

​​Vi modtager en bred vifte af uddannelsessøgende​​.

​Medicinsk afdeling består af mang​e personalegrupper, som arbejder indenfor de forskellige medicinske specialer som er i afdelingen: lungemedicin,  sukkersyge/stofskiftesygdomme, hjertesygdomme, geriatri og akutmedicin. 

Vi prioriterer uddannelse, forskning/udvikling og efteruddannelse af personalet og kan derfor tilbyde​ praktikophold til sygeplejestuderende,  social-og sundhedsassistentelever, redderelever,  lægesekretærelever samt uddannelsesstillinger til ​medicinstuderende.​

S​ygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever samt redderelever

Afdelingen er med til at uddanne elever og studerende i deres kliniske praksisdel af uddannelserne. 

​Vi har 

  • Sygeplejestuderende 
  • Social og sundhedsassistentelever i deres praktik 1 forløb.
  • Redderelever i deres somatiske og akutte praktikforløb.
  • Erhvervspraktikanter 2 gange årligt.

I afdelingen har vi 2 kliniske underviser​e, 1 – 2 kliniske vejledere og 1 – 2 praktikvejledere i hvert døgnafsnit og en klinisk vejleder i ambulatoriet. Vi betragter os selv som innovative, anerkendende og forandringsparate i vores samarbejde indbyrdes og ikke mindst i samarbejdet med studerende og elever, hvor vi samtidigt har fokus på den enkeltes muligheder og behov for læring og udvikling. Det er vores hensigt at studie- og læringsmiljøet opleves værdifuldt og lærerigt i forhold til den enkeltes forventninger og mål for opholdet. 

Det er vores holdning at klinisk undervisning/uddannelse primært sker hos patienterne, når sygeplejen udføres, samt ved at deltage i de daglige rutiner med det faste personale. 

Derudover planlægger og udbyder vi diverse lærings- og undervisningstiltag der samtidig fremmer den studerendes/elevens muligheder for læring, refleksion og kompetence og som lever op til uddannelsesinstitutionernes krav. 

Afdelingen betragter det som en udfordring og god inspirationskilde at have elever og studerende i klinik, idet de tilfører et​ værdifuldt element i udviklingen af afdelingens sygepleje. Vi ser det som en stor og vigtig udfordring at være med til at uddanne og præge fremtidens sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter således, at vi bedst muligt styrker og udvikler sygeplejen. Endvidere at vi kan præge Falckredderelever i forståelse for og indsigt i pleje-og behandlingsbehov og omsorg.

Lægesekretærelever​

Afdelingen deltager i uddannelsen af lægesekretærer. Som lægesekretærelev i Medicinsk afdeling kommer du til at arbejde i en stor afdeling med mange forskellige specialer. Vi lægger meget vægt på, at vores elever kommer til at fungere som en del af teamet og kommer igennem alle de hverdagsopgaver, som vi sidder med i dagligdagen. 

På vores medicinske stamafsnit har vi som hovedregel 2 elever pr. periode. Hver elev er som regel i vores medicinske ambulatorium samt vores kardiologiske ambulatorium, men vil også komme til at beskæftige sig med opgaver på vores sengeafsnit. Opgaverne som vores elever skal nå igennem, er bl.a. at indkalde patienter, modtage og afslutte patientforløb, bestille intern/ekstern transport og registrere undersøgelser og diagnoser. 

I akutklinikken har vi som hovedregel ligeledes 2 elever. Opgaverne, som vores elever skal nå igennem, er blandt andet at skrive skadejournaler, skrive indlæggelsesjournaler for alle specialer på hospitalet, modtage patienter i receptionen, bestille kørsler samt diverse registreringsopgaver. 

​Uddannelse af læger

Vi har omkring 35 uddannelsessøgende læger ansat og har 3 uddannelsesansvarlige overlæger. 

Afdelingen​ deltager i speciallægeuddannelsen i specialerne almen medicin og intern medicin;​ kardiologi, geriatri, reumatologi og hepatologi samt desuden i specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

Endvidere har afdelingen 10 introduktionsstillinger og 8 klinisk basisuddannelsesstillinger. 

Afdelingen deltager desuden i den formaliserede studenterundervisning. ​

8. + 9. klasses erhvervspraktik

Vi har ikke mulighed for at tilbyde praktik til skoleelever, men henviser til regionens side, hvor der kan ansøges om praktikophold som læge, sygeplejerske og meget andet på regionens hospitaler​

Gå til Hvidovre Hospitals si​de om erhverv​spraktik​​​​Redaktør