Om Medicinsk afdeling

​​​​​Her kan du læse mere om vores afdeling​​ og hvilke behandlinger vi udfører.​

Afdelingen

Medicinsk afdeling består af 3 sektioner hhv. Kardiologisk sektion, Geriatrisk/Intern-medicinsk sektion og Akutklinikken. Vi modtager patienter med medicinske sygdomme indenfor intern medicin herunder grenspecialerne kardiologi (hjerte), lungesygdomme (KOL og astma), endokrinologi (sukkersyge og stofskifte) og geriatri (ældresygdomme). 

Vi har årligt ca. 7.000 indlæggelser og 34.000 ambulante besøg.

Vores personale

Herudover har vi en plejepersonalegruppe der omfatter 7 afdelingssygeplejersker, ca. 152 sygeplejersker, ca. 30 social- og sundhedsassistenter, 2 sygehjælpere, 1 diætist, 2 ekkoteknikere samt en blandet gruppe af 5 sygeplejesekretærer/-sundhedsservicesekretærer/assistenter og 2 servicemedarbejdere.

I sekretærgruppen har vi 1 ledende lægesekretær, 1 teamledere og ca. 22 lægesekretærer.  

Ledelsen består af 1 ledende overlæge,  1 ledende oversygeplejerske, 1 ledelsessekretær og en tilhørende stab med 2 kliniske undervisere, 1 IT-administrator og 1 kontorassistent.

Kardiologisk sektion

Kardiologisk sektion har 2 sengeafsnit med i alt 41 senge. Desuden 1 ambulatorium omfattende en lang række funktioner for undersøgelse af hjertet: arytmiklinik, iskæmiklinik, AK-klinik, CT-angioklinik, hjertesvigtsklinik, hypertensionsambulatorie, rehabiliteringsklinik, DVT-klinik og udredning i hjertepakkeregi. 

Derudover er der alle ugens dage ekkokardiografi og arbejds-ekg (cykeltest).

​​Geriatrisk/Intern-medicinsk sektion 

Geriatrisk/Intern-medicinsk sektion har 2 sengeafsnit med hver 21 sengepladser samt 2 ambulatorier.

Dels 1 geriatrisk sengeafsnit og 1 geriatrisk ambulatorium, som varetager specialet intern medicin: geriatri (ældre sygdomme) og omfatter, geriatrisk team med intern og udgående funktion, geriatrisk ambulatorium, faldklinik samt geriatrisk funktion i demensklinik og på apopleksirehabiliteringsafsnit. 
Herudover 1 intern medicinsk sengeafsnit og 1 medicinsk ambulatorium som varetager endokrinologi (sukkersyge og stofskifte) og lungemedicin (KOL og astma).

Akutklinikken

Akutklinikken behandler patienter med akut opståede skader så som mindre knoglebrud, forstuvninger og flænger. Sygdomsbehandlingen varetages uden for praktiserende lægers normale åbningstid.

Der modtages​ også patienter med akut opstået sygdom, som ikke håndteres af egen læge og som kræver indlæggelse. 

Akutklinikken behandler ca. 7.500 patienter om året.
Redaktør