Kontaktpersoner

Kliniske undervisere​​​​.

Klinisk underviser

Sygeplejerske Susanne Bregnsholdt og Emilie Karlsen  er klinisk underviser/uddannelsesansvarlig, sidder i stabsfunktion og refererer til afdelingsledelsen. 

Susanne og Emilie samarbejder internt med vejlederne i døgnafsnit og ambulatorier, afdelingssygeplejerskerne, klinisk oversygeplejerske, kliniske sygeplejespecialister og øvrigt personale samt uddannelsesansvarlige på Amager og Hvidovre Hospital, Center for HR, uddannelsesinstitutioner, kommuner og Region Hovedstaden.   

Den kliniske underviser er ansvarlig for at skabe sammenhæng mellem og koordination af den teoretiske og kliniske uddannelse for alle sygeplejestuderende (i modul 1,2,4,5,11,12 og 13), social- og sundhedsassistentelever (i praktik 1), falckredder elever og erhvervspraktikanter der er i klinik/praktik, således at mål og læringsudbytter kan indfries. 

Vi har i gennemsnit 100 elever og studerende årligt. Der er udarbejdet uddannelseskatalog og undervisningsplaner til elever og studerende som sendes elektronisk til hver enkelt inden klinik/praktikophold.

Den klinisk underviser medvirker til at opretholde og udvikle et inspirerende lærings- og studiemiljø i afdelingen. Der afholdes blandt andet netværksmøder med kliniske vejledere og praktikvejledere i afdelingen, således at vi kan vedligeholde og/eller udvikle studiemiljøet afstemt efter behov, ideer og krav. 

Vi tilstræber, at den kliniske undervisning tilrettelægges, planlægges og gennemføres på et højt pædagogisk og fagligt niveau og med en anerkendende og rummelig tilgang til den enkelte elev eller studerende, således at læring kan opnås og udvikling skabes.

Kontakt

E-mail: susanne.bregnsholdt@regionh.dk  ​

E-mail: emilie.karlsen@regionh.dk​Redaktør