Job i Medicinsk Afdeling

​​Uopfordret ansøgning​

Afdelingens personale består af læger, sygelejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, bioanalytikere, ekko kardiografer, sekretærer og studerende. 

Der er ialt ca. 340 ansatte i afdelingen samt ca. 10 forskere og 1 professor.

Medicinsk Afdeling er en spændende arbejdsplads, der er under konstant udvikling. ​Vi værdsætter et højt fagligt niveau, et godt arbejdsmiljø og det gode tværfaglige samarbejde. Desuden er det vigtigt for os med en respektfuld og imødekommende omgangsform, fleksibilitet og hjælpsomhed i dagligdagen. 

Afdelingen modtager gerne uopfordrede ansøgninger som sendes til: 

Afdelingsledelsen
Medicinsk Afdeling
Rigshospitalet - Glostrup
Valdemar Hansen Vej 13
2600 Glostrup

Der henvises i øvrigt til hospitalets overordnede side​ om job o​g uddannelse.


Redaktør