Henvisende læge

​​​​Hvad skal en henvisning indeholde af oplysninger?​​​

​​Henvisning fra praktiserende læger

Afdelingen modtager elektroniske henvisninger fra de praktiserende læger i Region Hovedstaden.

Medicinsk Afdeling på Rigshospitalet - Glostrup ligger i planområde SYD.  

Konta​ktinfo til CVI​

Henvisningen skal indeholde:

 • Patientdata (cpr., navn, adresse, telefonnummer)
 • Indlæggelsesform (indlæggelse, ambulant, akut subakut, elektiv)
 • Transportform (liggende, siddende, selvbefordrende)
 • Tolkebistand (angiv sprog)
 • Specielle behov (hjælpemidler, kost, m.m.)
 • Henvisningsdiagnose med relevante bidiagnoser
 • Kort anamnese 
 • Objektive fund
 • Problemformulering
 • Relevante undersøgelsesresultater
 • Aktuel medicin
 • Henvisende læge (navn, akut telefon, fax, dato, mail-adresse)

Behandlinger og udredninger af sygdomme findes på su​n​dh​ed.dk​ 

Redaktør